3 okt 2023
COVID-19
Mededeling
Vaccinatie
Image
voorbereide vaccins.png

Vaccins tegen covid-19 voor 12+ 

Het vaccineren is goed gestart en de eerste cijfers wijzen erop dat reeds heel wat doses werden besteld en men volop bezig is met het vaccineren. In vele ELZ’s werd reeds voor meer dan 80% van de te vaccineren doelgroep besteld. Dat is natuurlijk ruim, want zelden of nooit wordt een vaccinatiegraad van meer dan 80% bereikt.  

Daarom vragen we bij een volgende bestelling enerzijds goed na te gaan wat je nodig hebt om alle gemaakte afspraken van vaccins te kunnen voorzien, maar er anderzijds ook mee rekening te houden dat te veel bestellen verlies aan vaccins betekent: dit heeft financiële gevolgen voor ons allemaal. Daarnaast willen we uiteraard vermijden dat collega’s zonder vaccins komen te zitten en hun patiënten niet meer zouden kunnen vaccineren. Daarom: 

  1. baseer je daarom op je boekingsagenda.   
  2. hou rekening met de door de artsen bestelde vials of spuitjes. (of versie artsen: bestel tijdig je vaccins (vials of spuitjes) bij de apotheker indien nodig  

Bijzonder nuttig is het wanneer in de eerstelijnszone de coördinator in samenwerking met het medisch en farmaceutisch aanspreekpunt kan inventariseren waar er nog grote voorraden zitten. Op die manier kunnen vaccinatoren of patiënten toegeleid worden naar de plaatsen waar er zich voldoende voorraad bevindt.  

Pediatrische vaccins tegen COVID-19 

Voor Vlaanderen zijn voorlopig 14.400 pediatrische vaccins (5-12 jaar) tegen covid-19 voorzien. Dat is een beperkt aantal dat efficiënt moet worden ingezet maar voldoende om de kinderen die in aanmerking komen voor vaccinatie te vaccineren.  

Om zo weinig mogelijk pediatrische vaccins verloren te laten gaan, zal niet elke huisarts en elke apotheker pediatrische vaccins voor baby’s en kinderen tot 11 jaar kunnen bestellen. De bestelmogelijkheid wordt vanaf midden oktober voorbehouden aan maximaal één punt per eerstelijnszone. Dat kan een huisartsenpraktijk, apotheek, pediater of pediatrisch centrum zijn, in onderling overleg te bepalen binnen de eerstelijnszone. 

Het vaccin voor jonge kinderen van 6 maanden tot 4 jaar zal enkel in de pediatrische units van de universitaire ziekenhuizen worden voorzien. Deze kinderenkunnen dus door hun behandelend arts naar deze ziekenhuizen doorverwezen worden.

Het medisch en farmaceutisch aanspreekpunt zorgt voor verspreiding van deze informatie bij de artsen en apothekers van de eerstelijnszone, en maken bekend wie de levering van pediatrische vaccins en het vaccineren van deze kinderen op zich neemt.