12 sep 2023
Campagne
Communicatie
Sensibilisatie
Vaccinatie

Vaccinatie stond nadrukkelijk op de voorgrond tijdens de COVID-19-crisis. In de media werd er bijna dagelijks gerapporteerd over de (succesvolle) vaccinatiecampagne. Maar liefst 5,6 miljoen Vlamingen kregen ten minste één COVID-vaccin. Helaas trad er na enige tijd wat vaccinatiemoeheid op. Dit weerspiegelt zich ook in de vaccinatiegraad tegen pneumokokkeninfecties. We moeten blijven focussen op het belang van vaccinaties, ook voor deze virale aandoeningen.De pneumokok is voornamelijk een verwekker van pneumonie, sepsis, meningitis, sinusitis en otitis media, en zorgt bovendien voor acute toename van chronisch obstructief longlijden. De incidentie van invasieve pneumokokkeninfecties (vooral pneumonie met bacteriëmie) neemt toe vanaf de leeftijd van 50 jaar. Deze is ook beduidend hoger bij personen ouder dan 65 jaar en bij patiënten met chronische aandoeningen.De Hoge Gezondheidsraad (HGR) adviseerde vroeger de combinatie van PCV13 (Prevenar) en PPV23 (Pneumovax). Dit bleek de meest efficiënte manier om pneumokokkeninfecties te voorkomen. Maar sinds 2022 zijn de adviezen van HGR vereenvoudigd. Het algemeen voorkeurschema voor alle risicogroepen is PCV20 (Apexxnar)(Bron: Hoge Gezondheidsraad, 2022). Zie de onderstaande tabel voor de nieuwste adviezen rond pneumokokkenvaccinatie per doelgroep.

Image
Algemeen voorkeurschema 2022.jpg