3 okt 2023
Communicatie
COVID-19
Mededeling
Vaccinatie
Image
bevraging

In dit korte overzicht behandelen we de meest recente praktische aandachtspunten van het vaccineren in de apotheek.

 • Hoe lang moet een patiënt wachten voor een COVID-vaccinatie na een COVID-infectie? Er moet twee weken gewacht worden tussen het einde van een COVID-infectie en het toedienen van het COVID-vaccin. Bij twijfels, bijvoorbeeld bij ernstige COVID-infecties, (bv. na hospitalisatie) verwijs je de patiënt door naar een arts.
 • Vergeet niet voor de registratie bij elke patiënt die je vaccineert in de apotheek de E-form in te vullen in je apotheeksoftware. Zo kunnen de huisarts en de patiënt zelf de vaccinatiestatus raadplegen en beschikken we ook over waardevolle data over de vaccinatie door apothekers.
 • Het COVID-vaccin moet intramusculair toegediend worden. Dit wil zeggen dat de huid loodrecht wordt aangeprikt. De naald moet 2/3 in de huid worden geprikt. Bij obese patiënten moet de volledige naald in de huid worden geprikt zodat de vloeistof zeker in de spier wordt geïnjecteerd. Maak geen huidplooi maar span de huid goed aan zodat je makkelijker in de huid kan prikken. Bekijk zeker hier nog eens de video van IPSA dat toelicht hoe je moet vaccineren.
 • Het transport van de vials gebeurt bij voorkeur in een gevalideerde koelbox met een temperatuurlogger. De spuitjes worden bij voorkeur afgehaald met een klassieke koelbox zodat ze beschermd zijn tegen te hoge temperaturen (i.e. boven kamertemperatuur), alsook tegen licht en schokken.
 • Hoe lang kan ik een COVID-vaccin vial of opgetrokken spuitje bewaren bij kamertemperatuur?
  Het kan verwarrend zijn om te weten hoe lang een covid vaccin nu uiteindelijk bij kamertemperatuur bewaard kan worden. In verschillende bronnen worden verschillende tijdstippen aangehouden. Daarom herhalen wij hier eens dat het onze visie, en ook die van het FAGG, is om microbiologische houdbaarheid voorop te plaatsen. Een maximale houdbaarheid van 12 uur na aanprikken (<25°C) is essentieel. De vial wordt namelijk niet onder steriele omstandigheden aangeprikt. Hoe korter de duur tussen aanprikken van de vial en vaccinatie van de patiënt, hoe beter.

  De bijsluiter vermeldt dat het vaccin fysico-chemisch stabiel blijft gedurende maximaal 12 uur tussen 8 en 30°C in totaal.  Dit geldt zowel voor ongeopende als aangebroken injectieflacons (inclusief een transporttijd van maximaal 6u). Vanuit microbiologisch standpunt moet het vaccin zo snel mogelijk gebruikt worden. Bewaartijden en -condities zijn daarom na aanprikken de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het FAGG bepaalt daarvoor een maximale gebruiksduur van 12 uur (<25°C) eens aangebroken. Daarnaast wordt in hun procedure ook duidelijk vermeld aangeprikte flacons niet terug in de koelkast te plaatsen.
   

 • Vergoeding van COVID-vaccins en het voorbereiden van COVID-spuitjes
  • Honorarium voorbereiden COVID-vaccin: 3,22 euro (incl. BTW)
  • Honorarium plaatsen COVID-vaccin: 15,50 euro (incl. BTW)
 • De vergoeding van de apotheker voor collectieve vaccinatiemomenten is niet bevestigd.