28 mrt 2023
Campagne
Opleiding
Preventie
Project
Sensibilisatie
Image
e-learning suïcidepreventie.JPG

Na grondige voorbereidingen is het project Suïcidepreventie in de Apotheek bijna klaar voor de start. In samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en met steun van de Vlaamse Overheid zullen we met dit project apothekers en FTA opleiden om zelfmoordgedachten van hun patiënten bespreekbaar te maken in de apotheek. Het uiteindelijke doel is het aantal suïcides en suïcidepogingen verminderen.

Het project wordt gelanceerd op woensdag 12 april en zal worden uitgerold in verschillende fasen. De eerste fase zal starten met een e-learning. Deze e-learning zal toegankelijk zijn voor alle apothekers en FTA’s. Het is een mooie combinatie van theorie, casussen, interactieve elementen en korte video's. Hou onze communicatie in de gaten om binnenkort deel te nemen.

De apotheker en FTA speelt een sleutelrol in de aflevering van medicatie en dus ook in de detectie, preventie, begeleiding en doorverwijzing van patiënten met suïcidegedachten. Suïcidaliteit blijft echter een moeilijk en gevoelig topic. Daarom zet dit project sterk in om apothekers en FTA  kennis bij te brengen en praktische tools ter beschikking te stellen om een actieve rol op te nemen.

 

Fase 1: E-learning

Vanaf 12 april kan je de nieuwe e-learning in het kader van suïcidepreventie in de apotheek volgen. Deze e-learning zal toegankelijk zijn voor alle apothekers en FTA’s. Het is een mooie combinatie van theorie, casussen, interactieve elementen en korte video's. Tenslotte zal deelnemen volledig gratis zijn en duurt ongeveer 60 minuten.

Inhoud:

  • Signalen herkennen
  • Het gesprek aangaan & risicoformulering
  • Rol van medicatie in suïcide
  • Aanmoedigen tot (samen) hulp zoeken en doorverwijzen
  • Het gesprek afronden
  • Beroepsgeheim
  • Zelfzorg

 

Accreditatie:
Accreditatie via Pharfolio werd reeds via IPSA aangevraagd en goedgekeurd voor 3 studiepunten in het domein B en zal toegekend worden aan het einde van deze eerste fase van het project rond eind augustus.

Pre- en post bevraging:
Omdat de e-learning kadert in een onderzoek binnen de Universiteit Gent vanuit VLESP dien je voor de e-learning een pre-bevraging in te vullen. Nadien krijg je een bericht met de uitnodiging tot een post-bevraging. 

Het invullen van deze bevragingen is noodzakelijk om de e-learning verder te optimaliseren naar jouw wensen en om te evalueren of deze voldoet aan de doelstellingen. Zo gaan we na of deze e-learning een geschikte manier is om de deskundigheid van apothekers en FTA’s in het kader van suïcidepreventie te verhogen. Hoe onze communicatie in de gaten voor meer info.

 

Fase 2

In de tweede fase vanaf oktober zullen apothekers die zich verder kunnen inschrijven een incentive ontvangen van 30 euro per gesprek met patiënten over het topic. We capteren data over hoeveel gesprekken er hebben plaatsgevonden, hoelang deze geduurd hebben, wat de aanleiding van het gesprek was, of de aangesproken patiënten tot een kwetsbare doelgroep behoorden, welke acties er gedaan werden en meer. Met deze cijfers gaan we verder in gesprek tot de veralgemening van een vergoeding voor deze dienstverlening.