11 okt 2022
Onderzoek
Preventie
Sensibilisatie
Image
apr met patient.jpg

De lokale huisapothekers zijn als vertrouwenspersonen belangrijke schakels voor patiënten die met psychosociale problemen of donkere gedachten kampen. Ze kunnen deze patiënten sneller helpen een eerste stap te zetten naar professionele hulp. Al is er zeker verder onderzoek nodig om deze rol grondig te optimaliseren in een multidisciplinair systeem.

Het FIP werkt momenteel internationaal een handboek uit voor apothekers over mentale gezondheid waarvan een deel zich toewijdt aan suïcidepreventie. Experten van over de hele wereld werken hieraan mee. We maakten recentelijk kennis met Dr. Hayley Gorton uit het VK, die uitgebreid onderzoek deed naar de rol van apothekers in de suïcidepreventie. Haar bevindingen zijn nu gepubliceerd in ScienceDirect.

403 apothekers namen deel aan het onderzoek, waarvan 85% huisapothekers. Maar liefst 71% van de deelnemers gaven aan met minstens één patiënt te hebben gesproken over zelfdoding. In de meeste gevallen werd dit direct door de patiënt aan de apotheker toevertrouwd en een aantal apothekers vroegen hier zelf naar. Dr. Gorton concludeert in haar onderzoek dat apothekersteams zich verantwoordelijk voelen voor de zorg van patiënten met een risico op suïcide. Volgens haar is verdere opleiding nodig en moeten apothekers deel worden van de zorgcirkel inzake dit soort preventie.

Het VAN-netwerk voert een gelijkaardig onderzoek uit naar suïcidepreventie in de Vlaamse apotheken. Dit in aanloop van een project om apothekers hiervoor te kunnen inschakelen, in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en met steun van de Vlaamse Overheid. Apothekers die zullen deelnemen aan dit pilootproject zullen opgeleid worden en zullen naast gratis ondersteunend materiaal ook een financiële incentive ontvangen per patiënt voor deze dienst. Zo zetten we de eerste stappen om, net zoals onze Britse collega’s, psychosociale noden bespreekbaar te maken in de apotheek.

Je kan zelf nog deelnemen aan de bevraging. We willen graag vragen hoe jij de invulling van de rol van de apotheker in de suïcidepreventie ziet. Ben je er zelf al mee in contact gekomen? Hoe kunnen we je helpen om patiënten met donkere gedachten aan te spreken? Laat het ons weten via de vragenlijst van VLESP.

Lees meer over de bevindingen van het onderzoek van Dr. Gorton.