24 jan 2024
Communicatie
COVID-19
Digitalisatie
Eerste Lijn
Getuigenis
Population Health Management
Preventie
Transmurale Zorg
Vaccinatie
Image
jaarverslag thumbnail.jpg

Met een beknopt jaaroverzicht kijken we terug op 2023 en geven we een welgemeend dankwoord aan apothekers, stakeholders, beleidsmakers en partners. Samen hebben we ons afgelopen jaar ingezet voor thema's zoals vaccinatie van COVID-19 en griep, psychosociale noden en suïcidepreventie. We pleiten voor gestructureerde kringwerking, toegankelijkheid van digitale gegevens, een vlotte werking van medicatieschema’s en blijven ons inzetten voor de rol van lokale apothekers als laagdrempelige zorgverleners. In Vlaanderen blijft VAN, samen met andere zorgberoepen, streven naar structurele financiering en de evolutie van de apotheek als vindplaats voor gezondheidsvragen.

In 2024, een politiek jaar met verkiezingen, blijft VAN pleiten voor beleidserkenning en duurzame werking van de apotheek in overleg met Minister Crevits en andere instanties. We geloven in een interfederale aanpak en coördineren met lokale beroepsverenigingen. VAN blijft het netwerk van Vlaamse en Brusselse apothekers waar innovatie en kennis gerespecteerd worden.

Bekijk hier ons jaaroverzicht