2 dec 2022
COVID-19
Mededeling
Vaccinatie
Image
Vaccin apotheker voorbereiden.png

Vanaf januari 2023 wordt de COVID-19-vaccinatie volledig ingekanteld in de eerste lijn. Dit betekent dat er vanaf dan apothekers en huisartsen via Vaccinnet rechtstreeks zullen beleverd worden en ook vials zullen kunnen bestellen via Vaccinnet. Men is deze inkanteling volop aan het voorbereiden.

Restanten van vials uit vaccinatiecentra worden in onderling overleg naar de lokale apothekers en huisartsen gebracht met respect voor de koude keten. Het vaccinatiecentrum houdt een lijst bij met het aantal vials per bestemmeling met bijhorende informatie (vaccintype, lotnr, bestemming, etc.). Zij gebruiken daarvoor een met het VAZG gedeelde template voor de registratie van deze gegevens.

Sommige vaccins hebben een vervaldatum die snel zal bereikt worden en dan moeten worden vernietigd. Tot 23 januari kunnen deze worden teruggebracht naar het vaccinatiecentrum en worden ze mee opgehaald met de laatste afhaling van RMA voor het vaccinatiecentrum. Nadien vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de apotheker voor de vernietiging.

Uitzondering: Pfizer adapted BA1 en Pfizer adapted BA4/5 vaccins mogen niet vernietigd worden. Er zijn nieuwe stabiliteitsstudies bezig en mogelijks wordt hun vervaldatum verlengd.