24 mei 2023
Communicatie
Eerste Lijn
Intern nieuws
Partner
Sensibilisatie

Van 22 tot en met 24 mei ging het ICIC-congres door in het Flanders Meeting & Convention Center in Antwerpen, voor de tweede keer in België. Het verwelkomde honderden vertegenwoordigers van alle uithoeken van de wereld voor allerlei uitwisselingen rond bevindingen en initiatieven in de geïntegreerde zorg. Ook het VAN-netwerk bracht een paar zeer interessante sprekers en hedendaagse topics uit de Vlaamse apotheeksector. We lieten ons ook inspireren door de vele andere presentaties die we mochten zien en partners die we mochten ontmoeten.

Dag 1

De eerste dag was al heel en inzichtvol. We luisterden naar zeer interessante sessies voordat we zelf zouden presenteren op de volgende dagen. Dirk Broeckx, sponsor VAN Focusdomein Vergoeding & Apotheekorganisatie, was aanwezig bij de openingssessie "Working with community partners". "Bij Goal Oriented Care (Doelgerichte Zorg) hoef je niet meteen de persoonlijke prioriteiten van de patiënt compleet en correct trachten te vatten. Het identificeren van die doelen is immers een iteratief proces, waarbij de dialoog hierover eigenlijk even belangrijk is als het identificeren van de doelen zelf", aldus Dirk.

Dag 2

Op de tweede dag werd er onder meer aandacht besteed aan de algemene mentale welzijnszorg. Onder de aanwezigen van de sessies hierrond waren Aline Ghijselings, projectcoördinator #CAVAsa, en Barbara Verboven, projectcoördinator suïcidepreventie VAN.

"De nood aan goede ondersteuning voor de mentale gezondheidszorg is zo groot dat het in Gent bottum-up ontstaan is in het buurtcentrum. Er is altijd nood aan meer hulp en een mobiele werker”, aldus Barbara. Aline is verheugd dat de huisapotheker voldoet aan alle assets van een mobiel team.

Het VAN-netwerk verdiepte zich ook onder meer in polyfarmacie. "Het gaat er niet om het aantal pillen te verminderen, wel dat de patiënt de juiste medicatie neemt met het beste resultaat", aldus Georges Verpraet van Pharmacy.brussels en het VAN Focusdomein Vergoeding & Apotheekorganisatie.

Na afloop van de sessies op de tweede dag, hebben nog mooi na kunnen praten over de evolutie in het apothekersberoep.

Polyfarmacie, multimorbiditeit en therapietrouw

Op dag drie was het tijd om voor het VAN-netwerk om zelf enkele presentaties te geven. Mare Claeys, bestuurslid VAN en BAF, vertelde over de rol van de apotheker in de polyfarmacie, multimorbiditeit en therapietrouw. De rol van de apotheker in het medicatienazicht evolueert namelijk steeds. Het is dus bemoedigend om apothekers op het congres te zien die een interesse tonen in dit soort bevindingen en voorstellen.

“Zeer interessante bevindingen”, vindt Prof. Eline Tommelein van de VUB. “We kunnen patiënten selecteren voor medicatienazicht zodat we onze tijd zo optimaal mogelijk kunnen inzetten met de hoogste ruimte voor verbetering. Het model werkt op basis van data die al in de apotheek aanwezig is.”

Veel patiënten die de apotheek bezoeken, vooral oudere patiënten, volgen meerdere medicamenteuze therapieën. Sommige behandelen chronische ziekten, waardoor ze een engagement op lange termijn worden. Het kan voor patiënten moeilijk zijn om meerdere medicijnen efficiënt bij te houden. Gelukkig wordt de rol van de apothekers in dit opzicht steeds groter en bieden zij cruciale hulp om deze patiënten te helpen organiseren en begeleiden.

Dit werd goed uitgelegd tijdens de presentatie van Marie Carrein, apotheker en onderzoeker aan de UGent, Ze verdiepte zich in de associatie met polyfarmacie, multimorbiditeit en therapietrouw.

Suïcidepreventie

Hulp voor mensen met suïcidale gedachten moet altijd dichtbij en goed bereikbaar zijn. Dat is de missie van het project Suïcidepreventie in de apotheek van VAN.

Projectcoördinator Barbara Verboven presenteerde een openhartige en doordachte presentatie over hoe de lokale huisapotheker dankzij dit project patiënten in moeilijkheden kan helpen. Het biedt een goede training en begeleiding voor de apotheker, waardoor ze niet alleen in staat zijn om dit gevoelige onderwerp te bespreken, maar ook om de broodnodige hulp te bieden.

“Sinds enkele jaren is elke apotheek in België verplicht om een ​​privéruimte te hebben. Door COVID-testen en vaccinaties hebben apothekers deze ruimte ook voor andere diensten kunnen gebruiken en creatief kunnen inrichten om voldoende privacy te bieden”, aldus Barbara.

Maand van de Preventie

Je herinnert je misschien onze campagnes van de laatste twee edities van Maand van de Preventie, waar we speciale aandacht en begeleiding gaven om specifieke vormen van preventie in de apotheek aan te kaarten. In 2021 stond het thema rookstop in de spotlight. In 2022 hebben we ons gericht op het voorkomen van huidkanker.

Prof. Lies Lahousse van UGent heeft de veelbelovende resultaten van die campagnes nu in detail voorgesteld. Een briljante presentatie die het belang en voordeel van de apothekers in de preventie onderstreept.

We zijn erg verheugd om de resultaten te delen van alle inspanningen van apothekers bij deze edities. De bevindingen en toelichtingen van Lies publiceren we binnenkort in onze communicatie. Bekijk alvast de eerste cijfers.

Mare Claeys heeft ook het ADEM-project verder uit de doeken gedaan. Met ADEM willen we verder ingaan op de preventie en behandeling van COPD, ook wel bekend als rokerslong. Een groot deel van COPD-patiënten weten niet dat ze eraan leiden en de aandoening is zeker vermijdbaar met de juiste begeleiding. Een perfecte manier om de preventie in kader van rookstop relevant en in de gedachten van de zorg te houden.

MFO

Interprofessionele samenwerking tussen huisartsen en apothekers is de sleutel tot een goede toegankelijke gezondheidszorg. Dat is het doel van Medisch Farmaceutische Overleggen in België

Silas Rydant, apotheker en coördinator van Medisch-Farmaceutische Overleg, pleit al lang voor samenwerking in de hele zorgsector. Zijn presentatie op over deze kwestie maakte de noodzaak van voortdurend interprofessioneel teamwerk nog duidelijker.

Onze conclusies

“Het VAN netwerk heeft heel wat bijdragen geleverd over geïntegreerde zorg, en vooral veel bijgeleerd. We gaan met deze inzichten de komende weken aan de slag”, aldus Marie Van de Putte, coördinator Zorgzaam Leuven en VAN Focusdomein Population Health Management.

“’Everybody wants change, but when you ask who is going to change, nobody answers.’ Daarom wil VAN de apothekers ondersteunen, zodat ze klaar zijn voor de toekomst in een veranderende wereld”, aldus Marleen Haems, coördinator VAN focusdomeinen Vaccinatie en Transmurale Zorg.

 

“We willen iedereen bedanken voor een zeer geslaagd congres, zeker onze collega’s voor hun bijdrage en inzet. We luisterden graag naar de openhartige sessies en onze partners en stakeholders om mee de lokale huisapotheker en andere zorgverleners te blijven ondersteunen”, aldus Hilde Deneyer, algemeen directeur VAN en Dirk Vos, voorzitter VAN.