15 dec 2022
COVID-19
Mededeling
Vaccinatie
Image
aprs pc.jpg

Vaccinnet laat weten dat er nog vragen en telefoons binnenkomen over hoe je je kan registreren in Vaccinnet. Daarom hernemen we nog eens de belangrijkste info:

Aanmelden in Vaccinnet en gebruikersovereenkomst tekenen

  1. Alle apotheken zijn in Vaccinnet opgeladen op basis van de gegevens uit het Cobhra bestand. Indien de gegevens in dat bestand volledig waren (inclusief e-mailadres, telefoonnummer en gegevens van een (titularis)-apotheker), werden die ook al geactiveerd als gebruiker in Vaccinnet. Je controleert best eerst in de officina of één van de apothekers toegang heeft tot Vaccinnet en aan die apotheek in kwestie gekoppeld is.
  2. De apotheker met toegang kan dan andere apothekers ook toegang geven voor die apotheek als apotheekmedewerker.
  3. Elke apotheker of apotheekmedewerker die met Vaccinnet wil werken, moet eerst inloggen in Vaccinnet en de gebruiksovereenkomst accepteren. Indien niet, dan kan de connectie met de apotheek software niet correct werken.

Registreren via apotheeksoftware

Zodra de bovenvermelde stappen zijn volbracht, registreer je je gevaccineerde patiënten via de eForm in de eigen apotheeksoftware. Recente nieuwe apotheken kunnen zich registreren via www.laatjevaccineren.be/vaccinnet en er het formulier voor nieuwe apotheek invullen. Daar kan men ook een volledige handleiding over Vaccinnet vinden.

Heb je vragen voor Vaccinnet? Stel ze gerust via vaccinnet@vlaanderen.be met vermelding van de volledige gegevens van de apotheek.