10 nov 2023
Communicatie
Eerste Lijn
Event
Getuigenis
Intern nieuws
Interview
Mededeling
Opinie
Partner
Sensibilisatie
Vaccinatie

Op 14 oktober vond de VAN politieke rondetafel plaats, voorafgaand aan het Apothekersbal. Dit debat met vertegenwoordigers van de Vlaamse politieke partijen bood een forum voor diepgaande discussies over de toekomst het apothekersberoep. De volledige opname is nu te herbekijken.

Het VAN-netwerk wil de panelledenGuy Tegenbos, het publiek en het Apothekersbal bedanken voor hun bijdrage aan de rondetafel. Wij nemen deze inzichten en meningen graag mee naar de toekomst.  

Hilde Deneyer, algemeen directeur VAN, verwelkomde iedereen met een interessante openingstoespraak:

“Namens VAN wil ik jullie van harte welkom heten in The Lab. Een ‘magistrale’ plek voor een politiek debat die gaat over onze sector, de apothekers. Federaal werden de laatste tijd heel wat maatregelen genomen om de apothekers te erkennen voor hun taken in kader van farmaceutische zorg, nieuwe diensten, vaccinatie en meer. In Vlaanderen ijveren we met VAN en de andere 10 zorgberoepen in kader van de verdere uitbouw van de eerste lijn al heel lang voor een structurele financiering van de vele maatschappelijke opdrachten die de Vlaamse apotheker opneemt. Een niet limitatieve opsomming: het opstarten en/of deelnemen aan kringwerking, deelnemen aan de zorgraad, inspanningen inzake sensibilisatie en preventie zoals rookstop, diabetes en huidkanker. Meer en meer wordt de apotheker een ‘vindplaats’ en bijgevolg een ‘oriëntatieplek’ waar burgers en patiënten terecht kunnen voor allerhande gezondheids– en welzijnsvragen."