30 aug 2021
COVID-19
Mededeling
Vaccinatie

De vaccinatiecampagne is vergevorderd en België heeft een bijzonder hoge vaccinatiegraad tegen COVID-19 bereikt. De vaccinatiecentra bereiden zich nu voor om extra dosissen toe te dienen aan immuun gecompromitteerde patiënten.

Personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of behandeling, kunnen namelijk minder beschermd zijn met enkel 1 of 2 dosissen. Een extra dosis kan dus zorgen voor een betere immuunrespons. In België is er dus beslist om deze doelgroep uit te nodigen voor een extra vaccinatie.

Vanaf half september zal de selectie en uitnodiging starten. Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt. Voor het opstellen van de lijsten worden gegevens uit meerdere bronnen samengevoegd, met respect voor de privacy.

Huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van patiënten. Zij zullen deze lijst vanaf 8 september geleidelijk aan kunnen aanvullen. Vanaf 20 september 2021 kan men zelf de lijst nakijken via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be

Ook de huisapotheker kan info geven over de selectie, maar kan niet een persoon toevoegen aan de lijst.

Alle info over de derde prik en voor wie vindt je hier