10 okt 2023
Campagne
Eerste Lijn
Event
Getuigenis
Preventie
Sensibilisatie

Het afgelopen weekend stond volledig in het teken van openheid en begrip. Ongeveer 40.000 mensen hebben meer dan 100 geestelijke gezondheidscentra bezocht tijdens de allereerste Open Geestdagen. Deelnemende organisaties vertegenwoordigden het volledige spectrum van de geestelijke gezondheidszorg, van psychiatrische ziekenhuizen en herstelacademies tot hulplijnen en het CAW. Bezoekers konden deelnemen aan rondleidingen, workshops, therapiesessies, gesprekken en lezingen.

 

De Open Geestdagen stonden mee in het teken van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Hiermee telden we af naar de Internationale Dag van de Geestelijke Gezondheid op 10 oktober. Met dank aan de organisatie van de Vlaamse Logo’s, Te Gek!? en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Vaak praten we pas over mentale gezondheid als het niet goed gaat. Daarom is het essentieel om ook aan geestelijke gezondheid te werken vóór de problemen zich voordoen. Tijdens de 10-daagse focusten we op positieve geestelijke gezondheid en begrip voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Dit onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’.

VAN onderschrijft het belang van geestelijke gezondheidszorg. Zo was er een speciale bijlage van de Standaard beschikbaar dat onder meer dieper ingaat op de rol van de apotheker in de geestelijke gezondheid. Apothekers David Vergucht en Annemie Humblet komen hierin aan het woord en vertellen over onder meer het project #CAVAsa.

 

Radio interviews

Op zaterdag 7 oktober was apotheker Katrien Verdonck te gast bij de uitzending van Radio Te Gek!? Zij sprak over het project Suïcidepreventie in de apotheek en hoe dit project apothekers bijstaat om patiënten met suïcidale gedachten te helpen en door te verwijzen naar verdere zorg.

Op zondag 8 oktober zat Johan Neijens, regiodirecteur CAW Limburg, achter de microfoon. Hij gaf uitleg over het project #CAVAsa, hoe de apotheek een veilige plaats kan zijn voor patiënten met psychosociale problemen, en hoe de apotheker gericht kan doorverwijzen naar hulp.

“We hebben tijdens de Open Geestdagen fijne contacten gehad met de medewerkers van Te Gek?! en enkele collega's van diverse aanwezige organisaties”, zegt Johan. “De uitzending gebeurde vanuit de Te Gek-bus. Het interview was kort en bondig. Ik heb er mogen spreken over de rol van de apothekers als vindplaats voor psychosociale hulp, alsook de vertrouwensrelatie en de link naar het laagdrempelig aanbod van het CAW. Veel mensen maken ingrijpende gebeurtenissen mee in het leven en weten niet altijd waar ze terecht kunnen met vragen. De apotheker als vertrouwenspersoon kan de verbinding maken met het CAW.”

Namens het VAN-netwerk, hartelijk bedankt aan Katrien en Johan voor hun inspirerende gesprekken. En ook bedankt aan Te Gek!? en alle organisaties en centra die hun deuren openden om het belang van mentale gezondheid in de kijker te zetten.