13 sep 2022
COVID-19
Eerste Lijn
Getuigenis
Vaccinatie
Image
Quote Alex.png

Deze week startte de campagne met een nieuwe boosterprik tegen het coronavirus, de zogenoemde herfstvaccinatiecampagne. Het gaat deze keer om een aangepast vaccin, dat afgestemd is op de huidige omikronvariant. Het worden weer drukke weken om de vaccinatiegraad hoog te houden. 80 vaccinatiecentra openen opnieuw hun deuren en kunnen rekenen op de hulp van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners.

Dit is niet nieuw voor Alex Neveux. Hij werkt sinds de opstart van de organisatie (begin 2021) van de centra als farmaceutisch expert in eerstelijnszone Waasland Zuid-West. Nu neemt hij deze taak opnieuw op, hoewel het voor hem eigenlijk nooit is gestopt. “Uiteraard ben ik blij te ‘beginnen’, maar dat is het juist woord niet”, zegt Alex. “Voor mij is het eigenlijk nooit gestopt. Vermits ik in onze eerstelijnszone een zeer goede band heb met de andere zorgverstrekkers en met de voorzitter heb ikzelf behoorlijk veel inspraak en is er weinig veranderd tegenover de eerste keer.”

Het vaccin dat we  tijdens deze campagne gebruiken is een aangepaste versie die de variant Omikron BA.1 beter bestrijdt. Hoewel de originele formule nog goed werkt, zullen bepaalde risicogroepen voorrang hebben op de aangepaste dosis. Om in aanmerking te komen voor de herfstvaccinatie moet men alvast een basisvaccinatie achter de rug hebben, en dit minstens drie maanden geleden. Vanaf midden september komen eerst de prioritaire doelgroepen aan de beurt. Deze doelgroepen omvatten 65-plussers, personen vanaf 12 jaar met een verzwakte immuniteit en iedereen werkzaam in de zorgsector, inclusief niet-zorgverleners. Voor deze personen is de Covid-prik het sterkste aanbevolen.

 

Binnenkort ook in jouw apotheek?

De centra blijven deze keer niet lang op volle capaciteit actief. Vanaf eind oktober wordt de campagne teruggeschroefd naar een waakfase waarin het toedienen van de vaccins meer wordt toevertrouwd aan de eerste lijn. Om alles vlot te laten verlopen zullen ook apothekers worden ingeschakeld. Dat betekent dat apothekers, naast hun werk in de vaccinatiecentra, ook in de apotheek Covid-vaccins zullen bereiden en toedienen, in samenwerking met huisartsen en verpleegkundigen. De apothekers die deze dienst aanbieden zijn volledig opgeleid in het correct vaccineren en kunnen gepaste hulp bieden bij eventueel allergische reacties of een anafylactische schok.

Alex heeft dit in de vroege stadia van dit initiatief mee gepland en getest. “Wij hebben in fase 0 de vaccinatie uitgevoerd in onze apotheek door de apotheker en nu zal bij de opschaling ook de bereiding in onze apotheek uitgevoerd worden”, aldus Alex.

“Ik sta dus volkomen positief tegenover de inkanteling in de eerste lijn”, gaat Alex verder. “Naar mijn mening had die al september mogen starten, zodat we zeker de minder mobiele patiënten hadden kunnen verzekeren van een booster, ook met het aangepaste’ vaccin. Maar einde oktober is dan ook weer niet meer zover af, dus nog even wachten alvorens effectief in te kantelen.”

 

De apotheker, centrale vaccinator in Brussels Gewest

Ondertussen zijn onze Brusselse collega's sterk aan de slag als vaccinatoren. De voorbije twee weken hebben apothekers bijna de helft van de Covid-vaccinaties in het Brussels Gewest uitgevoerd (tegenover 33% in de vaccinatiecentra en 12% door andere eerstelijnszorgverstrekkers). Tijdens de maand augustus hebben zij 3.264 vaccins toegediend.

“De apothekers in Brussel zijn de belangrijkste vaccinatoren tegen Covid-19 geworden en hun perspectief is het meest getrouw aan de situatie op het terrein. Op 12 september kregen zij de eerste boosterdoses en twee van hen hebben ermee ingestemd hun indrukken aan de pers mee te delen”, aldus Ann Herzeel, bestuurder VAN en Voorzitter UPB-AVB.