25 okt 2023
Eerste Lijn
Getuigenis
Sensibilisatie
Image
annemie humblet.jpg

Eén van de doelen van de huidige fase van #CAVAsa is om deelnemende apothekers zoveel mogelijk te ondersteunen en na te gaan hoe het materiaal in de praktijk wordt toegepast. We spraken met Annemie Humblet, apotheker actief in de zorgraad van eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland, om meer inzicht te krijgen in hoe #CAVAsa een verschil kan maken in de eerste lijn. Annemie was één van de sprekers tijdens onze infosessie 'Kringwerking? Toch niet zo ver van mijn bed!'. Zij ging dieper in op #CAVAsa, hoe ze samen met haar collega-apothekers van haar eerstelijnszone zich inzet voor het project en wat ze hieruit heeft geleerd over samenwerking binnen de kring. De zorgraad van Annemie werkt in kring met lokale apothekers en houdt hen betrokken via nieuwsbrieven en telefonische gesprekken. Deze continue betrokkenheid vergroot het bewustzijn over lokale initiatieven en stimuleert een samenwerking tussen verschillende eerstelijnsprofessionals. Zo wordt ook het nieuws over #CAVAsa verspreid.
 
Opmerkelijk aan #CAVAsa is de manier waarop het psychosociale hulp benadert. Annemie vindt dat dit project zich onderscheidt van voorgaande initiatieven. Dat trok initieel haar aandacht. "Toen ik hier voor het eerst over hoorde, vond ik dat dit een meerwaarde kon betekenen voor de apothekers", zegt ze. “Onze laagdrempeligheid stelt ons in staat om mensen te bereiken die anders over het hoofd worden gezien.”

 

Nieuwe samenwerking

“Wat het echt uniek maakt, is de samenwerking met andere eerstelijnsprofessionals waarmee we nog niet eerder hadden samengewerkt, zoals het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)”, gaat Annemie verder. “Meestal werken we samen met beroepsgroepen zoals artsen en verpleegkundigen, dus dit was mijn eerste kennismaking met het CAW.” Deze samenwerking breidt dus de hulpverleningsmogelijkheden uit en verrijkt de algehele aanpak van psychosociale zorg.

Annemie vertelt hoe ze persoonlijk psychosociale hulp heeft kunnen bieden via #CAVAsa. "In de eerste plaats luister ik als apotheker naar de mensen. Hoewel apothekers niet altijd hun problemen kunnen oplossen, kunnen we wel een luisterend oor bieden. Zo kunnen onze patiënten hun gedachten en zorgen delen. Als ik merk dat iemand erg alleen staat met zijn of haar problemen en extra hulp nodig heeft, en er is geen ondersteunend netwerk aanwezig zoals een huisarts of thuiszorg, dan verwijs ik de patiënt door naar het CAW. Zo kan men zelf beslissen of hij contact opneemt of niet.”

 

Toekomstperspectieven

Alle hulp die via #CAVAsa beschikbaar wordt voor de patiënt is mede te danken aan de betrokkenheid van andere apothekers in de kringwerking. “Ik heb mijn collega's erop gewezen dat dit een nieuw soort project is, een nieuwe dienst die we aan onze patiënten kunnen aanbieden. Bovendien is er een vergoeding voor apotheken die actief deelnemen aan het project.”

Met het oog op de toekomst suggereert Annemie mogelijke verbeteringen voor het project. Ze stelt voor om regelmatige updates en herinneringen over het project te verstrekken om het bewustzijn hoog te houden, ook vanuit het CAW. “Bijvoorbeeld twee keer per jaar via een nieuwsbrief, een YouTube-video of een webinar”, stelt ze voor. “Aangezien het project nog relatief nieuw is, zou dit ervoor zorgen dat het continu in het achterhoofd van de apothekers blijft spelen.”

 

Meer info over #CAVAsa