6 jun 2024
Communicatie
Digitalisatie
Eerste Lijn
Mededeling
Opinie
Preventie
Image
Apotheek kruis 4.JPG

Er zijn momenteel grote aspecten van de zorg die vaak bijzonder inefficiënt zijn. Daarom hebben we onze oorspronkelijke 8 aanbevelingen voor een duurzaam gezondheidsbeleid herleid naar een beknopte 5 punten die we recentelijk voorstelden aan de politieke partijen. Door hier aandacht op te vestigen, kunnen we een significant betere gezondheidswinst maken, alsook bovendien een flinke financiële besparing. Om de efficiëntie van de gezondheidszorg te verbeteren, moeten we de expertise van apothekers optimaal benutten. Daarom pleiten we voor de erkenning van apothekers als zorgverleners, hun betrokkenheid bij preventieprogramma's, een performante gegevensdeling, ondersteuningsmechanismen voor nieuwe samenwerkingsmodellen, en structurele subsidiëring voor kringwerking.

Lees hier onze aandachtspunten