27 feb 2023
Eerste Lijn
Interview
Partner
Preventie
Sensibilisatie
Image
Natacha.jpg

Diëtisten geven essentiële begeleiding voor voeding in alle levensfasen, tijdens zwangerschap, sport en in de behandeling en preventie van ziektes en aandoeningen. Voeding en leefstijl in het algemeen zijn namelijk belangrijk voor onder meer personen met diabetes of een risico op diabetes. Toch vinden risicopatiënten, en zelfs gediagnostiseerde patiënten, de weg niet altijd naar de diëtist. Dit komt vaak omdat er wel eens een angst voor de diëtist bestaat.

Diëtiste Natacha Van der Auwermeulen legt ons uit hoe de diëtist diabetes behandelt en voorkomt, wat de angst voor hen soms inhoudt en hoe apothekers kunnen helpen om dit soort obstakels weg te werken.

 

Op welke manieren draag je als diëtiste bij tot het verminderen van het diabetesrisico?

Er bestaat zeer goede diabetesmedicatie, maar als je alleen inzet op medicatie, zeker bij diabetes type 2, dan mis je nog heel wat kansen. Een aangepaste voeding en leefstijl kan je helpen om je bloedsuiker beter onder controle te houden en achteruitgang van je diabetes te vertragen.

Preventief handelen is echter nog veel belangrijker dan curatief handelen. Het is zeer belangrijk om de personen die een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes op te sporen en door te verwijzen naar het preventief aanbod om diabetes tegen te gaan. Als zelfstandig diëtiste begeleid ik personen bij de preventie van diabetes, maar ook personen met een diagnose van diabetes in het voortraject en het zorgtraject. Personen die opgenomen zijn in de conventie worden begeleid door een ziekenhuisdiëtist. In het kader van het Halt2Diabetes project zijn er nu ook groepssessies ‘Gezonde voeding op verwijzing’ die kaderen in dit preventief aanbod. Zelf ben ik één van de diëtisten die deze groepssessies begeleiden.

Bij deze sessies is het de bedoeling dat ieder individueel zijn eigen eetpatroon onder de loep neemt, daar de sterke en zwakke punten uit haalt en valkuilen identificeert die steeds op de loer liggen, zodat ook ieder individueel een actieplan kan opstellen om één voor één deze actiepunten aan te pakken. Het is niet de bedoeling om de deelnemers ineens op een streng dieet te zetten, maar wel om hen te begeleiden naar een gezondere, maar haalbare levensstijl, die ze op lange termijn kunnen aanhouden om op die manier hun risico op diabetes te verlagen.

 

Hoe ervaar je de rol van de apotheker binnen de doelen van HALT2Diabetes?

De apotheker kent zijn patiënten, weet in functie van de medicatie welke risicofactoren eventueel al aanwezig zijn, ziet de personen voor zich, en kan een inschatting maken van het gewicht. Hij kent eventueel ook familieleden en weet mogelijk of er in de familie al dan niet personen met diabetes aanwezig zijn.

Naar screening en doorverwijzing toe kunnen apothekers een belangrijke rol spelen bij het actief benaderen van de doelgroep. Als zij aan de patiënten die mogelijk deel uitmaken van de doelgroep een risicotest meegeven en aanraden om deze in te vullen en de resultaten te bespreken met hun huisarts, kan het doelpubliek beter bereikt worden. Staan er groepssessies gepland, dan kunnen de deelnemers zich inschrijven, maar ook indien er op dat moment niets gepland is, mogen de patiënten contact opnemen met de diëtist die de sessies in die regio begeleidt, zodat ze bij de opstart van nieuwe sessies gecontacteerd kunnen worden.

 

Wat zijn zoal de werkpunten van de diëtiste in de preventie van diabetes waarbij de apotheker zou kunnen helpen?

Vandaag wordt er nog veel achter de feiten aan gehold. Er wordt nog te weinig aan preventie gedaan en er wordt vaak pas actie ondernomen zodra er een diagnose van diabetes of aanverwante ziekten gesteld wordt. Bij personen die een diagnose hebben, zou het al voldoende kunnen zijn als de apotheker hen informeert waar men voedingsadvies bij diabetes kan krijgen. Zijn deze personen nog niet onder begeleiding van een diëtiste, dan kan het nuttig zijn om hen te stimuleren om dat toch te doen.

Risicopersonen zonder diagnose, vinden de weg naar de diëtiste vaak helaas niet. Sommigen zijn zich niet bewust van hun verhoogd risico. Anderen hebben wel eens schrik van de diëtiste, maar dat is helemaal niet nodig. Diëtisten kijken echt naar de persoon die voor hen zit en proberen op zoek te gaan naar kleine veranderingen, die niet noodzakelijk heel ingrijpend zijn, en toch kunnen leiden tot risicoverlaging.

Als we aan risicogroepen duidelijk maken dat er ook leuke dingen zijn die hun gezondheid een zetje in de juiste richting kunnen geven, dan kan je hun risicoprofiel verbeteren. Om deze mensen te bereiken, zie ik een heel belangrijke taak voor de apothekers weggelegd. Het doorverwijzen naar een diëtiste of naar de sessies ‘gezonde voeding op verwijzing’ binnen het Halt2Diabetes-project en het drempelverlagend werken, daarmee kan je heel wat bereiken.

Angst voor de diëtiste wegnemen, drempels verlagen en uitleggen dat we onze gezondheid zelf mee in de hand hebben, daarbij zou de apotheker ons als diëtisten zeker kunnen helpen in de preventie van diabetes. Want wij als diëtisten kunnen alleen maar helpen als de mensen de weg naar ons toe vinden en die weg bevat vaak heel wat obstakels. De weg naar de apotheek wordt veel gemakkelijker gevonden en als de apotheker helpt om de obstakels op de weg naar de diëtist aan de kant te schuiven, kunnen we samen werken aan een gezondere gemeenschap!