15 sep 2021
Sensibilisatie
Vaccinatie
Image
Dokter vaccineert patient. Bron: Freepik.com

Naar jaarlijkse traditie trappen we de seizoensvaccinatiecampagne op gang. Dit jaar betekent dit voor de apothekers nieuwe uitdagingen en nieuwe verantwoordelijkheden. We zetten graag de hoofdpunten op een rijtje.

1. Griepvaccin op voorschrift van de apotheker

Vanaf 1 oktober kan de apotheker een griepvaccin voorschrijven aan iedereen die dat wenst en de derde betalersregeling toepassen voor alle patiënten die tot een risicodoelgroep behoren (zie punt 2). De terugbetalingsvoorwaarden van het RIZIV zullen op 1 oktober in die zin worden aangepast.

Doel van deze maatregel is om de vaccinatiegraad te verhogen door het afhalen van een griepvaccin voor een patiënt makkelijker te maken. Deze maatregel zal in september 2022 door het FAGG worden geëvalueerd waarna het al dan niet zal worden verlengd. Het is dus van goot belang dat alle apothekers hun patiënten sensibiliseren om een griepvaccin te nemen en de derdebetalersregeling correct toepassen. Voor het opsporen van risicopatiënten zal er in alle softwarepakketten een pop-up beschikbaar zijn (zie punt 4).

2. Risicodoelgroepen met recht op terugbetaling (RIZIV) Categorie A

Groep 1

  • Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap

  • Alle patiënten vanaf de leeftijd van zes maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, metabole aandoeningen (inclusief diabetes), een BMI hoger dan 35, neuromusculaire aandoeningen, hemoglobinopathie of immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd).

  • Alle personen vanaf 65 jaar

  • Personen die in een instelling verblijven

  • Kinderen vanaf 3 jaar tot 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie ondergaan

Groep 2

  • Personen werkzaam in de gezondheidssector

Groep 3

  • Personen die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersonen uit groep 1

  • Personen die onder hetzelfde dak wonen als kinderen jonger dan 6 maanden.

Categorie B

  • Alle personen tussen 50 en 65 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden opgenomen in groep 1.

Categorie C

  • Professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en voor personen die beroepshalve dagelijks in contact komen met levend gevogelte en varkens.

3. Geen gefaseerde aflevering

Voor ons land zijn er 3,78 miljoen vaccins voorzien, of 840.000 meer dan vorig seizoen. Er wordt dus geen tekort aan griepvaccins verwacht en bijgevolg is er dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, geen gefaseerde vaccinatiecampagne.

4. Griep pop-up in de software

anaf 15 oktober 2021 zullen alle softwarepakketten een griep-alert aanbieden die helpt om risicopatiënten voor griepvaccinatie op te sporen. Er zal enkel een pop-up verschijnen voor risicopatiënten die dit jaar nog geen griepvaccin hebben afgehaald. Deze pop-up is informatief en hierin wordt telkens vermeld waarom deze patiënt gedetecteerd is als risicopatiënt. De selectie van patiënt gebeurd op basis van leeftijd en/of geneesmiddelenhistoriek. Zwangere vrouwen, BMI ≥30, kwekers van gevogelte en/of varkens,… kunnen niet worden opgespoord. Het oordeel van de apotheker blijft dus belangrijk net als de inschatting of de derdebetalersregeling al dan niet kan worden toegepast.

Een aantal softwarepakketten hadden vorige jaren ook een griep pop-up die werd geactiveerd vanaf 15/08. Dit jaar is er ervoor gekozen om de start van de griep pop-up gelijk te laten lopen met de start van de sensibiliseringscampagne naar het grote publiek toe op 15 oktober. Uiteraard is het ook mogelijk voor de patiënt om voor die datum al een griepvaccin af te halen.

5. Sensibiliseringscampagne

De sensibiliseringscampagne voor vaccinatie tegen de griep gaat op 15 oktober van start en dit zowel vanuit de overheid als vanuit de apothekersverenigingen. Vanaf die datum wordt ook vaccineren aangeraden. Dit jaar wordt naast affiche sook vooral ingezet op een social mediacampagne met filmpjes naar het grote publiek toe.