19 okt 2023
Image
collage Dtk.png

Op 19 oktober sluiten de Vlaamse lokale (huis)apothekers zich aan bij de Dag tegen Kanker om steun te betuigen aan kankerpatiënten en hun naasten. Deze dag, inmiddels al 24 jaar lang georganiseerd door Kom op tegen Kanker, heeft als doel solidariteit en samenhorigheid te bevorderen onder zij die getroffen zijn door de ziekte. Het VAN-netwerk benadrukt de belangrijke rol van de lokale (huis)apotheker bij een kwaliteitsvolle medicatieopvolging. Daarnaast heeft de lokale (huis)apotheker een belangrijke sensibiliserende, preventieve en oriënterende rol naar patiënten toe. samenwerking en doorverwijzen zijn ook hier sleutelwoorden.

Nog steeds krijgen in Vlaanderen jaarlijks meer dan 45.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. Dit nieuws treft niet enkel de patiënt zelf, maar ook de naasten. Elkaar bijstaan in dit soort moeilijke tijden is cruciaal om met kanker te leven en om het te overwinnen. Daarom is het thema van de Dag tegen Kanker doorheen meerdere jaren dan ook ‘kanker draag je niet alleen’. Lokale (huis)apothekers in Vlaanderen dragen op deze speciale dag een geel lintje om solidariteit te betuigen met kankerpatiënten en hun naasten.

David Vansteenbrugge, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, benadrukt de belangrijke rol die lokale (huis)apothekers kunnen spelen in de zorg voor mensen met kanker. "Patiënten vallen nog te vaak tussen stoel en bank wanneer ze uit het zieken(huis) worden ontslagen en onvoldoende door hun huisarts kunnen worden opgevangen. In de toekomst kunnen lokale (huis)apothekers mogelijk nog vaker een kompas zijn voor patiënten en hun naasten, vooral op psychosociaal vlak."

David Vergucht, lokale (huis)apotheker en voormalig kankerpatiënt, vindt dit ook een belangrijk aandachtspunt in de zorg voor mensen met kanker. Het persoonlijke contact met patiënten kan volgens hem resulteren in meer betrokkenheid bij de behandeling en preventie. "Veel mensen hebben nog altijd een bepaalde schroom, en zeggen daarom soms niets over hun diagnose. Toch is het echt wel belangrijk dat een lokale (huis)apotheker alle medicatie helpt op te volgen. Patiënten hebben ook vaak nood aan een luisterend oor."

Uitdagingen van de zorg

Een van de grootste uitdagingen in de zorg voor mensen met kanker is de grote last van de frequente medische afspraken, bestralingen en chemotherapieën die de patiënten en hun naasten ondervinden. “Het is een afmattend traject met veel verplaatsingen, net op momenten waarop je je het slechtst voelt”, legt Vansteenbrugge uit.

Daarom zet Kom op tegen Kanker zich in voor verbeteringen. Vansteenbrugge ziet hierin een toekomstige mogelijkheid voor lokale (huis)apothekers om nog vaker een kompas te zijn voor patiënten en naasten op psychosociaal vlak. “Door patiënten op te vangen wanneer ze doorverwezen kunnen worden naar een lotgenotengroep, inloophuis of infopunt zoals onze Kankerlijn en het Kankerfonds wanneer het financieel moeilijk wordt. Daar samen waakzaam voor zijn en doorverwijzen naar deze talrijke zorginitiatieven kan onze samenwerking zeker versterken. Een lokale (huis)apotheker is een vertrouwd en nabij figuur in het traject van een patiënt en kan ook op dat aspect bijdragen.”

Volgens Vergucht zijn we op de goede weg, al is er nog veel marge voor verbetering. “Om actief aan preventie te doen, moet je zo breed mogelijk gaan en gericht alle kanalen benutten die de burger kunnen aanspreken. Dat kan perfect in de apotheek met wat populatiemanagement. Vele lokale (huis)apothekers zetten zich daar nu al voor in, jammer genoeg nog steeds kosteloos. Een kleine vergoeding zou alvast meer van mijn collega’s over de streep trekken.”

Persverantwoordelijke

Wenst u meer toelichting over de visie van ons netwerk of hulp bij het schrijven van een artikel? Neem gerust contact op.

Vrij te gebruiken logo's en beelden

Hieronder vind je onder meer het logo van VAN en enkele stockfoto's.

De missie van het Vlaamse Apothekers Netwerk

VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Het brengt hun standpunten samen en fungeert als spreekbuis van de Vlaamse apothekers tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Het VAN-netwerk omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid. Via de apothekersverenigingen ondersteunt VAN de Vlaamse apotheker in zijn dagelijkse praktijk, en ontwikkelt en valoriseert het het beroep van apotheker.