9 jun 2023

Op maandag 12 juni brengt Siska Deplenter, voorzitter Vlaamse Ziekenhuisapothekers (VZA), een bezoek aan de apotheek waar Ann Van de Casteele werkzaam is om aandacht te geven aan de rol van de ziekenhuisapotheker en huisapotheker in de transmurale zorg. Er is nood aan een vlottere communicatie tussen de eerste lijn en de tweede lijn van het zorglandschap. VAN werkt daarom actief mee aan de ontwikkeling, implementatie en uitrol van de digitale gege­vensdeling in de eerstelijnszorg. Tijdens het bezoek zal er onder meer gepraat worden over de functionaliteit van het multidisciplinair gedeeld medicatieschema en de samenwerking onder de lokale huisapothekers en ziekenhuizen.

Wanneer een patiënt na een ziekenhuisverblijf eindelijk mag vertrekken, is het laatste wat hij wil te moeten terugkeren naar het ziekenhuis binnen een paar korte weken. Toch is de kans hierop vaak reëel, want in veel gevallen loopt het mis met de medicatie die de patiënt moet nemen na het ontslag. De lokale huisapotheker is voor meer dan 80% van de pas ontslagen patiënten de eerste zorgverlener die ze zien. Daarom zijn ze een cruciale schakel in het transmurale medicatiebeleid.

Wanneer een patiënt het ziekenhuis verlaat, krijgt hij vaak een medicatieschema, bijvoorbeeld in de vorm van de Groene Enveloppe. Dit document bevat informatie over de voorgeschreven medicatie, dosering en tijdstip van inname. Dit is belangrijk voor de huisapotheker die de patiënt van deze geneesmiddelen voorziet. Helaas komen ze ondanks een goede opstelling door het ziekenhuis niet altijd bij de huisapotheker terecht.

“Ik vind het een zeer goed initiatief om alle informatie te verzamelen in enveloppen voor de huisapotheker”, zegt Ann. “We merken maar al te vaak dat wanneer men ontslagen wordt uit het ziekenhuis, er problemen volgen met de medicatie. Om heropnames zo veel mogelijk te vermijden, is het dus belangrijk dat we deze werkpunten serieus nemen en dat we meer tijd krijgen om ze op te lossen. Want wanneer je medicatie aflevert, moet je als huisapotheker ook kunnen controleren of alles correct is.”

Siska is benieuwd om te zien hoe de nieuwe opdrachten in de dagelijkse werking van de huisapotheek vorm hebben gekregen. “Ik kijk erg uit naar de dialoog over hoe we de transmurale zorg verder vorm kunnen geven. Laten we dan samenwerken om die dromen in realiteit te brengen.”

Volgens Siska is een al dan niet elektronisch gedeelde medicatieschema essentieel om de huidige problemen in transmurale communicatie te overkomen. “Zowel de huisapotheker en de ziekenhuisapotheker als de artsen uit alle gezondheidszorglijnen worden met deze moeilijkheden geconfronteerd. Een goed ontslag begint bij een goede opname en een goede opname begint met een goed thuismedicatieschema”, aldus Siska.

 

Medicatienazicht en digitalisering

Sinds kort kan de huisapotheker ook een medicatienazicht opstellen voor de patiënten. Daarbij wordt het medicatiegebruik met de huisapotheker besproken en kan de huisapotheker helpen bij het opsporen van eventuele problemen zoals nevenwerkingen, ongepast gebruik of interacties. Ann heeft zelf al een paar kunnen uitvoeren en ze maken een aanzienlijk verschil. “Ik merk dat de patiënt dit enorm waardeert”, zegt Ann. “Voorheen was therapieontrouw een groot probleem in mijn apotheek. Het is een grote oorzaak van heropname in het ziekenhuis die we ten alle tijden moeten vermijden.”

Ook een grondige digitalisering kan op termijn heropnames vermijden. “Zo voorkom je ook dat patiënten niet weten wat te doen met de papieren enveloppen waardoor deze wel eens in de vuilbak belanden. Vanuit het ziekenhuis moet de patiënt daarnaast op de hoogte gebracht worden van het belang van dit document”, aldus Ann.

Siska vindt ook dat dit een belangrijk werkpunt is. “We moeten een elektronische communicatie mogelijk maken tussen de eerste, tweede en derde lijn in de gezondheidszorg waarbij iedereen betrokken bij een therapeutische relatie met de patiënt beroep kunnen doen op een up-to-date medicatieschema. Er zijn nog heel wat hordes te nemen om dit cruciaal onderdeel voor de zorg voor onze patiënt te verwezenlijken”, aldus Siska.

Persverantwoordelijke

Wenst u meer toelichting over de visie van ons netwerk of hulp bij het schrijven van een artikel? Neem gerust contact op.

Vrij te gebruiken logo's en beelden

Hieronder vind je onder meer het logo van VAN en enkele stockfoto's.

De missie van het Vlaamse Apothekers Netwerk

VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Het brengt hun standpunten samen en fungeert als spreekbuis van de Vlaamse apothekers tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Het VAN-netwerk omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid. Via de apothekersverenigingen ondersteunt VAN de Vlaamse apotheker in zijn dagelijkse praktijk, en ontwikkelt en valoriseert het het beroep van apotheker.