29 aug 2022
COVID-19
Eerste Lijn
Getuigenis
Interview
Image
Quote Severine huisapotheker.jpg

De maatschappelijke opdracht van de apotheker is door de Covid crisis in een stroomversnelling gekomen. Denk maar aan preventie en sensibilisatie, zoals detectie van psychosociale noden (project #CAVAsa), het voeren van COVID-vaccinatiegesprekken etc. De kernopdracht van de huisapotheker is en blijft het correct afleveren van medicatie en de patiënt helpen therapietrouw te zijn. Zo verdiept Severine Van Haecke zich in het ‘huisapotheker zijn’ in de apotheek waar ze werkt, namelijk Apotheek Van Grootel in Wachtebeke (ELZ Scheldekracht). Ze houdt samen met haar collega’s meditatieschema’s up-to-date, begeleidt patiënten zo veel mogelijk na ziekenhuisopnames en maakt vaak gebruikt van de nieuwste tools. Ze legt uit hoe dit dagdagelijks verloopt en hoe ze een aantal van de obstakels aanpakt.

 

Hoe blijf jij het medicatieschema van je patiënten opvolgen? Beperkt het zich tot de patiënten van wie je huisapotheker bent?

Wanneer de patiënten bij ons langskomen, krijgen we, voor wie in aanmerking komt voor de huisapotheker, een pop-up. Dan proberen wij actief de patiënt aan te spreken, uit te leggen wat het nut is van het medicatieschema en de opvolging ervan. Slechts een beperkt aantal mensen vindt dit

“niet nodig, want ik weet wat ik moet nemen”. Het overgrote deel is enthousiast en ziet effectief ook de meerwaarde ervan in. Wij doen dan ook ons best om het schema op te volgen, spontaan wanneer we merken dat de posologie of dosering van een bepaald geneesmiddel wijzigde of wanneer er een bepaald geneesmiddel werd stopgezet en vervangen door een ander. Dan passen wij het medicatieschema aan, ofwel op het moment zelf ofwel later als het te druk is.

We beperken ons niet enkel tot de patiënten van wie we huisapotheker zijn, ook 'andere' mensen hebben er baat bij om een medicatieschema bij zich te hebben en vooral een dat up-to-date is. Maar natuurlijk zijn het over het algemeen patiënten die veel medicatie nemen die zo'n medicatieschema hebben en die dus bijna automatisch in aanmerking komen voor de huisapotheker.Hoe heb je de medicatie-gerelateerde taken ervaren tijdens de hoogte van de Covid-crisis? Is hier nu verandering in gekomen?

Tijdens de Covid-crisis hebben wij gemerkt dat wij sommige medicatie-gerelateerde taken waaronder het opmaken van meditatieschema’s links lieten liggen. Niet omdat we niet wilden, maar omdat we eenvoudigweg niet genoeg tijd hadden voor deze taken. Achteraf bekeken, voelden we ons daar wel ietwat schuldig over, omdat het tenslotte toch ook een belangrijke taak is om de medicatie en de

therapietrouw van onze patiënten op te volgen. Ondertussen hebben we wel al een inhaalbeweging gedaan!

 

Hoe ervaar je de digitale tools die momenteel bestaan (REcip-e, Vitalink etc.)? In welke mate helpen ze jou en de patiënt? Waar kan het nog beter?

Recip-e ervaar ik als zeer positief, al zitten er nog enkele kinderziektes in. Het gaat niet altijd snel, zoals wanneer al de voorschriften gearchiveerd moeten worden. Dan kan je wel een minuutje kwijt zijn, als het gaat over een 10-tal voorschriften. We ervaren wel dat oudere mensen er niet zo vertrouwd mee zijn en ook niet zullen worden. Voor wie de boot mist qua digitalisering, wat perfect begrijpelijk is voor oudere mensen, is het niet

eenvoudig. Zij melden dan wel eens dat ze niet weten welke voorschriften ze nog voorhanden hebben. Natuurlijk is het dan aan ons om hen hierbij te helpen, hen gerust te stellen dat ze ons mogen bellen om te weten wat er nog op hun ID-kaart staat of dan drukken wij voor hen op een A4

de resterende voorschriften af.

Vitalink zal in de toekomst meer en meer zijn nut bewijzen op het vlak van meditatieschema’s en transparantie tussen de verschillende gezondheidsmedewerkers onderling. Wij uploaden de meditatieschema’s wel al zoveel mogelijk, maar of daar al actief mee gewerkt wordt, daar heb ik niet echt zicht op.

Spreek je je patiënten soms over aanstaande ziekenhuisopnames of ontslagen? Wat helpt hierbij en wat kan er beter?

Sowieso spreken wij hen aan, onze trouwe patiënten kennen we zowel vanbinnen als vanbuiten. Wij zijn ook een soort 'therapie' voor velen, men komt langs in de apotheek en heeft er soms wel eens nood aan om het hart te luchten.

Ziekenhuisopnames komen ook zeker aan bod. Zowel voor als na de opname vragen wij hen hoe het gaat en of alles duidelijk is. De groene envelop helpt hierbij zeker. Die wordt hen bij ontslag meegegeven, dat is een eerste stap om hen te begeleiden na de ziekenhuisopname. In veel gevallen weet de patiënt niet wat er in die envelop zit. ‘Ik moest dat afgeven aan mijn apotheker ‘ horen we regelmatig. Maar dankzij die envelop kunnen we gemakkelijker in dialoog gaan met de patiënt en overlopen wat er nodig is, wat veranderde, …

Eveneens bieden wij hen aan, wanneer ze minder mobiel zijn, om de medicatie aan huis te leveren. Kortom we proberen hen gerust te stellen en te helpen waar nodig en waar we kunnen. Wat kan beter? Patiënten krijgen zelden medicatie mee vanuit het ziekenhuis, wat niet altijd evident is wanneer het ontslag net voor een weekend valt bijvoorbeeld en er geen voorschriften op de IDkaart staan. Dus zou het handig zijn, mochten ze enkele pilletjes meekrijgen of mocht de specialist voorschriften voorzien. De patiënt hoeft dan niet nog eens extra de huisarts te belasten omdat er geen voorschriften zijn.