21 feb 2023

De rol van de huisapotheker in de preventie en behandeling van kanker gaat dieper dan men vaak ziet. In het kader hiervan zal Jeremie Vaneeckhout, Covoorzitter van Groen en Vlaams Parlementslid, op vrijdag 24 februari een bezoek brengen aan de apotheek van David Vergucht, die zelf hersteld is van longkanker. Hij zal de rol van de huisapotheker toelichten met de focus op farmaceutische zorg. Volgens Jeremie mag de rol van de huisapotheker verder evolueren, ook op vlak van de zorg voor patiënten met kanker.

In het begin van zijn carrière, was kanker niet onbekend voor David. Hij kwam ermee in contact via familie en patiënten in de apotheek die er rechtstreeks mee worstelden. Uiteindelijk werd hij zelf getroffen door longkanker. “Nu dik twee jaar later, met een long minder, korte chemotherapie en een lange revalidatie achter de rug, prijs ik me gelukkig dat ik ‘OK’ ben”, getuigt David. “Ik ben zeker geen alleenstaand geval, ook niet onder collega’s. Het deed me beseffen dat ik echt wel ‘geluk’ heb gehad.”

Jeremie Vaneeckhout zal tijdens een bezoek aan David van dichtbij kennismaken met het concept van de huisapotheker, wat het inhoudt en hoe dit dagelijks in de praktijk wordt toegepast. Er zal worden gesproken over het belang van farmaceutische zorg en de nieuwe diensten in de apotheek zoals medicatienazicht, thuislevering, digitale en technische ondersteuning. Er zal ook dieper ingegaan worden op het vaccinatiebeleid en de taak van de huisapotheker in de zorgraden.

“We moeten meer werken aan preventie en onze zorg meer geïntegreerd organiseren”, zegt Jeremie. “Voor Groen betekent dat buurtgerichte zorg in zorgzame buurten. Dus ik vraag me af hoe David dat ziet als huisapotheker en genezen patiënt. Wat zijn de belangrijkste hinderpalen? Wat heeft een huisapotheker nodig om de beste zorg te bieden?”

 

Rol van de huisapotheker

Op vlak van preventie van kanker is er volgens David nog grote vooruitgang  te boeken. “We zijn op de goede weg, al is er nog veel marge voor verbetering. Om actief aan preventie te doen, moet je zo breed mogelijk gaan en gericht alle kanalen benutten die de burger kunnen aanspreken. Veel huisapothekers zetten zich daar nu al voor in, jammer genoeg nog zonder vergoeding.”

“Met de overbelasting en het personeelstekort in de zorg, moeten we durven overwegen om sommige taken in de zorg te herverdelen”, zegt Jeremie. “Als laagdrempelig gezondheidscentrum, is een apotheek veel meer dan een plek waar je aan geneesmiddelen geraakt. In overleg met de sector en met andere zorgverleners willen we daar met Groen mee aan werken.”

Persverantwoordelijke

Wenst u meer toelichting over de visie van ons netwerk of hulp bij het schrijven van een artikel? Neem gerust contact op.

Vrij te gebruiken logo's en beelden

Hieronder vind je onder meer het logo van VAN en enkele stockfoto's.

De missie van het Vlaamse Apothekers Netwerk

VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Het brengt hun standpunten samen en fungeert als spreekbuis van de Vlaamse apothekers tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Het VAN-netwerk omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid. Via de apothekersverenigingen ondersteunt VAN de Vlaamse apotheker in zijn dagelijkse praktijk, en ontwikkelt en valoriseert het het beroep van apotheker.