31 jan 2023

Twee jaar geleden ging het project #CAVAsa van start. Het bouwt aan een samenwerking tussen de Vlaamse huisapothekers en de lokale CAW om burgers met een psychosociale hulpvraag vroeger te detecteren en sneller toe te leiden tot gepaste zorg. CAVAsa speelt zich af in de eerstelijn, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren en de zorgmijders. De eerste implementatie in een aantal eerstelijnszones bleek alvast een succes te zijn. Op 6 februari worden het multidisciplinaire aspect en de toekomst van het project in de kijker gezet tijdens een symposium in het Vlaams parlementsgebouw.

Huisapothekers zijn toegankelijke zorgverleners, die dagelijks in contact komen met alle lagen van de bevolking, vaak ook kwetsbare burgers. De patiënt krijgt van zijn huisapotheker direct advies wat betreft het gebruik van medicatie en kan, indien nodig, doorverwezen worden naar verdere professionele hulp. Zo werken huisapothekers al jaren goed samen met huisartsen maar ook met verpleegkundigen, tabakologen, diëtisten en andere zorgactoren. Door hun toegankelijkheid kunnen huisapothekers ook spilfiguren zijn in de detectie van psychosociale noden en kunnen ze burgers toeleiden naar gepaste hulp. Dat is echter niet eenvoudig. Het project #CAVAsa werkt aan het bespreekbaar maken van deze noden in de apotheek om zo de drempel voor o.a. mentale zorg te verlagen. Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) werkt hiervoor, met relancemiddelen van Vlaanderen, samen met de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). #CAVAsa versterkt de competenties van apothekers, voorziet ondersteunend materiaal en laat hen kennismaken met de CAW.

 

Interventies

Sinds begin augustus 2022 nemen 218 apotheken uit 33 eerstelijnszones uit alle provincies in Vlaanderen deel aan het project. Zij luisteren aandachtig naar psychosociale hulpvragen en leiden burgers, indien nodig, toe naar het CAW. Ze volgden een interactief trainingstraject, nemen deel aan intervisiemomenten, en registreren het verloop van hun gesprekken met patiënten. In totaal werden reeds 184 interventies in het kader van het project gedocumenteerd, en vonden 45 patiënten dankzij hun huisapotheker de weg naar het CAW. Het grootste deel van deze gesprekken duurde tussen 5 en 15 minuten. Psychische problemen en een moeilijke gezinssituatie (zonder geweld) kwamen het vaakst aan bod. Vooral personen tussen 45 en 65 jaar vertrouwden hun welzijnsvragen toe aan hun huisapotheker. Meer dan 75% van alle geregistreerde patiënten waren vrouwen.

 

Symposium

Op 6 februari wordt dieper ingegaan op de projectresultaten tijdens het symposium “Detectie van psychosociale kwetsbaarheid in de eerste lijn: Wat kunnen we leren uit project #CAVAsa?“. Het wordt een boeiende voormiddag waarbij VAN, CAW en tal van andere partners hun reflecties zullen delen over hoe project #CAVAsa de aandacht voor het psychosociaal welzijn van de burger bij zorgverleners in de eerstelijn op de kaart heeft gezet. De presentatoren voorzien een beknopte samenvatting over de verbindende rol tussen zorg en welzijn die de huisapotheker de afgelopen twee jaar in het kader van #CAVAsa heeft opgenomen. Daarnaast is er een interactieve sessie voorzien met enkele nationale en internationale sprekers. Zij zullen reflecteren over het belang van een multidisciplinaire samenwerking tussen zorg- en welzijnsactoren met de signaalfunctie van de huisapotheker als uitgangspunt.

Zo komt het initiatief van Zorgzame buurten aan bod, de rol die de huisapotheker daarin kan betekenen en hoe lokale besturen hierop kunnen inzetten. Ook wordt gekeken naar de parallellen tussen #CAVAsa en de samenwerking met psychologen in het kader van de conventie. En wat met andere zorgberoepen? Kan project #CAVAsa als voorbeeld worden genomen en kan dit breed worden geïmplementeerd? Daarover wordt gereflecteerd vanuit het klinisch perspectief van de kinesitherapeuten. Ook specifieke aandachtspunten in de begeleiding van kwetsbare jongeren komen aan bod en we luisteren naar een apotheker met ervaring in de praktijk. Tot slot vernemen we graag hoe federale partners naar dit Vlaamse initiatief kijken.

Het symposium wordt gepresenteerd door Prof. Veerle Foulon (KU Leuven), Prof. Kris Van den Broeck (UAntwerpen), Aline Ghijselings (projectcoördinator VAN), Anita Cautaers (Directeur CAW) en Hilde Deneyer (Algemeen directeur VAN). Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, sluit het symposium af.

 

Mis deze boeiende bijeenkomst niet

We verwelkomen je graag op maandag 6 februari 2023 om 9u30 in zaal ‘De Schelp’ in het Vlaams Parlementsgebouw te Brussel. Deelname is kosteloos en vrij voor iedereen, we vragen wel om vooraf in te schrijven, uiterlijk op 2 februari. 

Schrijf je hier in: https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8wUiM5I8Dn92ORU

Er is ook een persmoment voorzien om 12u30 waarbij u ook van harte welkom bent.

Image
Uitnodiging symposium CAVAsa_6 feb 2023.png

Persverantwoordelijke

Wenst u meer toelichting over de visie van ons netwerk of hulp bij het schrijven van een artikel? Neem gerust contact op.

Vrij te gebruiken logo's en beelden

Hieronder vind je onder meer het logo van VAN en enkele stockfoto's.

De missie van het Vlaamse Apothekers Netwerk

VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Het brengt hun standpunten samen en fungeert als spreekbuis van de Vlaamse apothekers tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Het VAN-netwerk omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid. Via de apothekersverenigingen ondersteunt VAN de Vlaamse apotheker in zijn dagelijkse praktijk, en ontwikkelt en valoriseert het het beroep van apotheker.