20 jan 2022

Het aantal COVID-besmettingen stijgt sterk door de omikronvariant. De zorgsector moet voorbereid zijn als er te veel zorgverleners uitvallen door ziekte. Daarom heeft de apotheeksector, op vraag van de overheid, een noodplan uitgewerkt om de zorgverlening te kunnen blijven garanderen indien apotheken dreigen te sluiten bij uitval door besmetting. Dit noodplan beschrijft de aanbevelingen en de te volgen stappen, aangepast aan de snel veranderende situatie in apotheken.

Het hoofddoel van het noodplan is om de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en de farmaceutische zorg te kunnen garanderen. Het kan ook als basis fungeren voor een breder noodplan dat geïmplementeerd kan worden bij andere eventuele noodsituaties. De apotheeksector gaat pragmatisch om met het plan. Het is niet de bedoeling om te doemdenken, maar de nodige zorg van apothekers te verzekeren.

Drie fasen

Het plan bestaat uit drie fasen; groen, oranje en rood. Die worden gedefinieerd aan de hand van de werkdruk in de apotheek, afwezigheid onder apothekers en de druk op de wachtdiensten. Die druk wordt gemeten met de omikronthermometer van de apotheek. Dit is een vragenlijst die wekelijks peilt naar de huidige situatie.

Tijdens de groene fase kan de apotheeksector met de gewone praktijkvoering doorgaan. We houden rekening met de gebruikelijke maatregelen zoals mondmaskers, plexischermen en handen ontsmetten.

De oranje fase betekent dat 35% van apothekers aangeeft dat de werkdruk hoog is. Maximum 20% van de apothekers en medewerkers vallen uit door besmetting en maximum 10% van de apotheken zijn gesloten. De openingsuren van apotheken kunnen hierbij eventueel aangepast worden. Apothekers maken op kringniveau afspraken rond de continuïteit van de zorg.

We gaan over naar de rode fase als 60% van de apothekers een te hoge werklast aangeeft, 50% van de apotheken en 10% van de wachtdienstapotheken gesloten zijn. In deze fase vallen 40% van de apothekers uit. Alle maatregelen van de oranje fase zijn dan van kracht met enkele aanvullingen. Stagiairs, vervangers en gepensioneerde apothekers worden maximaal ingezet. Er worden ook bijkomende apotheken voorzien tijdens de weekendwachtdienst als de zorgnood sterk stijgt.

Overleg met apothekers

Het noodplan is tot stand gekomen in overleg met de apotheeksector en werd afgetoetst met apothekers in een webinar. Er wordt ook gewerkt aan een eventuele integratie van de noodplannen van andere zorgberoepen. “Afstemmen met andere beroepsgroepen is zeker zinvol”, zegt Hilde Deneyer, algemeen directeur VAN. “Op vraag van de overheid werden individuele plannen per sector gemaakt. Laat ons vooreerst hopen dat we deze noodplannen in de schuif kunnen laten liggen.”

Persverantwoordelijke

Wenst u meer toelichting over de visie van ons netwerk of hulp bij het schrijven van een artikel? Neem gerust contact op.

Vrij te gebruiken logo's en beelden

Hieronder vind je onder meer het logo van VAN en enkele stockfoto's.

De missie van het Vlaamse Apothekers Netwerk

VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Het brengt hun standpunten samen en fungeert als spreekbuis van de Vlaamse apothekers tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Het VAN-netwerk omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid. Via de apothekersverenigingen ondersteunt VAN de Vlaamse apotheker in zijn dagelijkse praktijk, en ontwikkelt en valoriseert het het beroep van apotheker.