4 jan 2023
Communicatie
Intern nieuws

Het jaar 2022 is voorbij. Een bewogen jaar, om het maar zacht uit te drukken. Het VAN-netwerk heeft zich ingezet voor ongezien grote uitdagingen. We vestigden de aandacht op de preventie van onder meer huidkanker, diabetes en suïcide. We maken nog steeds psychosociale noden bespreekbaar in de apotheek. We droegen bij tot de inkanteling van de COVID-vaccinatie in de eerste lijn.We lichtten ook enkele van deze iniatieven toe in grondige en begrijpbare video's. We noemen deze reeks VAN Gesproken. Met zeer veel dank aan onze partners bij ZIDIS, die met hun vakkundige diensten deze video's in het leven riepen. In deze speciale editie van VAN Gesproken brengen we een ode aan de reeks, bedanken we onze collega's voor hun blijvende inzet en kijken we uit naar de toekomst.

Namens het VAN-netwerk wil Hilde Deneyer, algemeen directeur VAN, in deze video ook alle apothekers hartelijk bedanken voor de mateloze inzet in 2022. Niet in het minst in het kader van de COVID-pandemie. Apothekers stonden elke dag klaar voor burger en patiënt om de vele vragen te beantwoorden. Honderden collega’s hebben zich naast hun dagelijkse praktijk ook nog eens ingezet in de vaccinatiecentra.

"Het sluiten van de vaccinatiecentra voelt tegelijk als het einde van een tijdperk. En zoals dit gaat met eindes, houdt elke einde een nieuw begin in", aldus Hilde.