20 dec 2022
Digitalisatie
Getuigenis
Interview
Partner
Image
bernard & joeri.jpg

Nu de apotheker nieuwe verantwoordelijkheden krijgt in het medicatieschema en de vaccinatie, zijn er betrouwbare digitale tools nodig om de multidisciplinaire communicatie vlot te laten verlopen. Vitalink is een platform dat het delen van relevante gezondheidsinformatie tussen patiënten en zorgverleners faciliteert. Voordat het bestond, was een “one-on-one”-connectie van documenten onder zorgverleners in de eerste lijn niet mogelijk. Voor apothekers gaat dit bijvoorbeeld over het medicatieschema, het kinddossier, onderzoeken voor kankerpreventie etc.

Bernard De Ruyck geeft heeft nu de fakkel van voorzitter van Vitalink doorgegeven aan Joeri Van Dijck. VAN sprak met hen over hun visie op Vitalink, hun rol erbinnen en op wat het kan betekenen voor de apotheker in de verdere toekomst.

De algemene vergadering zag meerdere goede kandidaten naar voren komen als opvolger voor Bernard, zowel zorgverleners als vertegenwoordigers van patiëntbelangen. “Joeri is iemand die al heel lang participeert in de werkgroep van Vitalink en al een aantal technische zaken bespreekt”, legt Bernard uit. “Dus we kenden hem al en hij heeft de juiste kwaliteiten. Deze aspecten, samen met het vertrouwen dat we hebben in zijn aanpak en expertise, heeft voor ons toch de doorslag gegeven.”

Wanneer je een functie doorgeeft aan iemand, probeer je vaak hetgeen wat jijzelf belangrijk vindt door te geven aan je opvolger. “Ik denk dat ik dat niet hoef te doen”, zegt Bernard. “Volgens mij zijn Joeri en ik in onze belangen vrij gelijk gesteld. Het belang van een platform als Vitalink is het multidisciplinaire, dat is absoluut essentieel. Het is een hele klus om zoveel neuzen in dezelfde richting te krijgen. Maar dat is in het verleden goed gegaan en is ook gegroeid. We hebben nu meer commitment van het comité om samen te werken en samen naar oplossingen te zoeken. Ik heb er alle vertrouwen in dat Joeri dat evengoed verder zal zetten als dat ik het belangrijk vond.”

“Wat ik het belangrijkste vind, is dat het platform zelf en het overlegcomité een gewaardeerd forum geworden is”, gaat Bernard verder. “Het is één van de weinige fora waarin alle stakeholders zitten en ook een stuk bevoegdheid hebben. Er zijn veel werkgroepen met veel partijen. Maar hier heeft iedereen ook iets te zeggen. We hebben onze politieke achtergrond kunnen waarborgen en zijn zo een gewaarde partner geworden waar ook wel naar geluisterd wordt. Ik moet zeggen dat we ook goed gesteund zijn door een aantal enthousiaste mensen vanuit Zorg & Gezondheid. Die bevoegdheid geeft ons de mogelijkheid om de richting aan te geven waarin de ontwikkelingen moeten gebeuren.”

 

Software updaten

Joeri ziet de grootste uitdaging in het vergroten van het aantal gebruikers van Vitalink. Apothekers waren bij de eersten die het netwerk actief gebruikten, zeker in kader van hun werk met het medicatieschema. “We zien tegenwoordig echter een lichte terugloop in het aantal opgeladen medicatieschema’s”, stelt Joeri vast. “Dat heeft diverse redenen, voornamelijk de implementatie in de software die soms wat problematisch is geweest alsook enkele problemen binnen Vitalink zelf. Die combinatie van factoren knapte sommige apothekers af.”

Deze lichte daling is geen verrassing voor Joeri. “Wanneer je als apotheker een goed opgesteld medicatieschema oplaadt om dan een telefoontje te krijgen van een huisarts wiens software het overhoop haalt en vraagt dat je ermee stopt, dan stop je er natuurlijk mee.” Ervoor zorgen dat dat snel en goed verloopt, is heel belangrijk voor Joeri. Daarom zijn er nieuwe inspanningen onderweg om dat soort problemen te vinden en weg te werken.

Joeri wil zich daarom voor nu focussen op het verbeteren wat er al is en om het gangbaar te maken. “Daarbij aansluitend kunnen we ook ervoor zorgen dat de multidisciplinaire contacten vlotter gaan en worden aangescherpt”, zegt hij. “Als artsen zien dat apothekers medicatieschema’s opladen waar ze iets aan hebben, dan zullen die contacten veel makkelijker gebeuren. Ziekenhuizen maken er overigens ook steeds meer gebruik van. Dat zou ook een hefboom kunnen zijn voor de contacten op langere termijn.”

 

Medicatieschema’s en vaccins

Het medicatieschema is één van de vele zaken waar Vitalink zich over ontfermt. Dat is vooral het belangrijkste voor de apotheker, die daar actief in participeert. Bernard zag in afgelopen jaren toch een ondervertegenwoordiging inzake het gebruik van het medicatieschema in Vitalink. “Ik vind dat op zich wat spijtig, zeker omdat we van apothekers horen dat ze daar echt nood aan hebben. Ze moeten in dat project vooraan staan. Dus als we dat in de sector volledig willen uitrollen, moet daar een tandje bijgestoken worden”, aldus Bernard.

Op het technische vlak werkt Vitalink goed, volgens Bernard. “Er zijn wel een aantal zaken die nog verbeterd kunnen worden. Maar dat mag de sector niet weerhouden om daar toch actief aan de kaart te trekken. Dat is vaak een bron van zorg bij mij. In geval van de apotheeksector vrees ik soms dat niet iedereen de noodzaak van een multidisciplinair medicatieschema zien. Sommigen willen het op hun eigen manier doen, met de beste bedoelingen. Maar ik vind dat we het multidisciplinaire echt niet mogen vergeten. Want met een multidisciplinair medicatieschema kunnen apothekers zich meer verankeren in de zorgketen rond de patiënt op de eerste lijn”, aldus Bernard.

 

Nieuwe verantwoordelijkheden

Joeri staat alvast achter de nieuwe taken die apothekers op zich nemen. “Ik denk dat de kennis en de kunde die apothekers in hun opleiding hebben vergaard te weinig in de verf is gezet. Deze nieuwe taken zijn een bevestiging van wat apothekers allemaal kunnen in de eerste lijn. En daar heb je natuurlijk goede digitale tools voor nodig.”

“Ik heb heel wat respect voor de apothekers in het veld die dagdagelijks met nog heel wat andere stressen moeten werken”, gaat Joeri verder. “Dat maakt natuurlijk het implementeren van nieuwe diensten niet altijd even makkelijk. Dus daar zullen we aandachtig voor zijn. Het is misschien niet voor elke apotheek weggelegd om elke nieuwe dienst aan te bieden. Dus dan zullen er keuzes moeten gemaakt worden en goed met collega’s gepraat worden. De tijd dat de apotheker om de hoek je concurrent is, is voorbij. We kunnen in plaats daarvan elkaars diensten aanvullen en die lokale patiënt blijven helpen.”