26 dec 2023
Campagne
COVID-19
Eerste Lijn
Interview
Vaccinatie
Image
tom herremans.jpg

In de dynamische vaccinatie tegen COVID-19 en griep in de apotheek, fungeert per eerstelijnszone één apotheker als farmaceutisch aanspreekpunt. Deze toegewijde apothekers staan hun collega’s in de lokale eerstelijnszone bij in de organisatie en coördinatie van de vaccinatiecampagne. Tom Herremans is actief als farmaceutisch aanspreekpunt voor eerstelijnszone Kempenland. Hij wordt bijgestaan door een gedreven team van collega’s die fungeren als een klankbord voor verschillende vraagstukken.

Met een doordachte geografische verdeling van het team en samenwerking met lokale artsen, slagen ze er in om vlot en efficiënt patiënten te vaccineren. De verspilling van de vials wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd en de reacties van patiënten zijn positief.

We spraken met Tom over deze coördinatie, de samenwerking met artsen en werkpunten voor toekomstige vaccinatiecampagnes.

 

Hoe verloopt de vaccinatie van COVID-19 en griep over het algemeen in jouw eerstelijnszone?

We hebben een toegewijd team van geëngageerde collega's die fungeren als mijn klankbord als farmaceutisch aanspreekpunt. Dat is handig om snel zaken af te toetsen. Bij het samenstellen van dit team hebben we gekeken naar de geografische verdeling binnen onze uitgestrekte eerstelijnszone.

Binnen de eerstelijnszone hebben we een werkgroep opgericht met het medisch, farmaceutisch en verpleegkundig aanspreekpunt, aangevuld met de voorzitters van de Kempische Farmaceutische Kring (KFK) en de lokale huisartsenkring, en de medewerkers van de eerstelijnszone. Deze samenwerking was bijzonder waardevol bij de opstart, waarbij we afspraken maakten over hoe we de vaccinatoren zouden informeren. De eerstelijnszone ondersteunt ons door communicatie voor te bereiden voor apothekers en huisartsen, en alle informatie op hun website te plaatsen.

Vanuit KFK zijn we begonnen met het in kaart brengen van alle apotheken die vaccins wilden voorbereiden en toedienen, wat handig bleek om snel te kunnen handelen. Als aanspreekpunt hadden we eerder weinig werk, wat een positief teken is. Met de eerstelijnszone hebben we vooral ingezet op het versterken van de bestaande goede relaties tussen lokale apothekers en huisartsen. We merkten al snel dat ze zelf perfect in staat zijn om onderling afspraken te maken, en dit blijven ze doen gedurende de hele vaccinatiecampagne. In de huidige waakvlamfase zien we dat dit rendeert, waarbij onderling vials worden uitgewisseld om verspilling zoveel mogelijk te beperken.

Ik merk als vervanger dat patiënten die een vaccin wensen de weg heel makkelijk te hebben gevonden. Het lijkt al normaal om je laten vaccineren in de apotheek.

 Hoe verloopt de samenwerking met de lokale artsen en medische aanspreekpunten?

De samenwerking verloopt soepel. Doordat er in onze werkgroep vaccinatie uit elke discipline een aanspreekpunt is, kunnen we rekenen op ieders expertise. Iedereen was goed geïnformeerd over wat er moest gebeuren, wat het makkelijk maakte om afspraken vast te leggen. In het begin hadden we enkele overlegmomenten om de opstart in goede banen te leiden. Voornamelijk omdat sommige bestellingen van vials wat later waren dan gepland en er dus gefractioneerd en uitgewisseld moest worden. Maar op de hele campagne beschouwd, hebben we elkaar weinig hoeven te contacteren, wat positief is.

Wanneer nodig hebben we kort overleg, vaak wanneer er nog enkele patiënten zijn die een vaccin willen en we moeten afstemmen in welke apotheek nog vaccins beschikbaar zijn. Met betrekking tot de pediatrische vaccins hebben het medisch aanspreekpunt, de medewerker van de eerstelijnszone en ikzelf overleg gehad om de nodige afspraken te maken. Dit verliep vlot, mede dankzij de ondersteuning van de kinderartsen van het ziekenhuis AZ Turnhout.

 Zijn er organisatorische of praktische werkpunten die je in volgende vaccinatieseizoenen aangekaart wil zien?

Wat betreft de organisatie van de vaccinatie zou een snellere communicatie vanuit de overheid wenselijk zijn. Hoewel de beroepsverenigingen en het terrein snel en efficiënt handelen, lijkt de overheid soms meer tijd nodig te hebben. Over het algemeen kunnen we echter spreken van een geslaagde integratie van vaccinatie in de eerste lijn, vooral dankzij de toewijding en houding van collega's op het terrein.