31 aug 2021
COVID-19
Vaccinatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert een aantal initiatieven om de lagere vaccinatiegraad te verhogen. Zo gaat binnenkort het pilootproject ‘Pharma-On-Tour’ van start.  Met deze actie krijgt de burger de mogelijkheid om zich te laten vaccineren in de apotheek. Hiermee wil Brussel meer inzetten op gedecentraliseerde vaccinatie in moeilijker bereikbare buurten. “We moeten onze verantwoordelijkheid nemen, dat geldt voor alle zorgverstrekkers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vandaar dat we met dit proefproject COVID-vaccinaties willen aanbieden in en rond de apotheek”, zegt Ann Herzeel, voorzitter UPB-AVB.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest start proefproject ‘Pharma-On-Tour’

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) kondigde het project vorige week aan in een persbericht. Met een nauwe samenwerking tussen UPB-AVB, verschillende apotheken en gemeenten, wil men vaccinatie in de apotheek als extra pijler gebruiken voor de vaccinatiecampagne. “Het uiteindelijke doel van ‘Pharma-On-Tour’ is uiteraard de vaccinatiegraad omhoog halen”, zegt Ann. “Als we de vierde golf onder controle willen houden, moeten we de komende weken 16.000 eerste vaccindosissen per week realiseren. Het is duidelijk dat we de vaccins dichter bij de bevolking moeten brengen.”

Toegankelijkheid

Iedereen komt bij de apotheek langs en veel mensen die geen huisarts hebben, hebben wel een vaste huisapotheker. Het is die vertrouwensrelatie waar ‘Pharma-On-Tour’ op wil inzetten om mensen te sensibiliseren, informeren en uiteindelijk de vaccinatie aan te bieden in hun wijk. “Toegankelijkheid blijft nog één van de obstakels waarom nog een groot aantal mensen in Brussel niet gevaccineerd zijn”, verklaart Ann. “Brussel had veel goede vaccinatiecentra. Maar we horen nog dagelijks dat mensen het niet altijd zien zitten om zich te verplaatsen naar het centrum.”

Samenwerking in de apotheek

De vaccins zullen worden toegediend door artsen en verpleegkundigen in de apotheek zelf of in een vaccinatiepunt dat voor de apotheek zal staan, zoals een bus of tent. Ook zal er een team van de gezondheidsinspectie aanwezig zijn. De logistieke taken, zoals opslag en voorbereiding, zullen de verantwoordelijkheid zijn van de apotheek. De apotheker zelf zal ook de patiënten blijven informeren over het vaccin, zoals ze al van in het begin van de campagne doen.

Ann heeft alvast veel hoop voor het project. “De ervaring van de apotheker als farmaceutisch expert en de ligging van de apotheek in een wijk met een zeer lage vaccinatiegraad hebben de keuze van de prepiloot bepaald.”