25 okt 2022

Naar aanleiding van de Dag van het Vrije Beroep brengt waarnemend minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Benjamin Dalle, een bezoek aan huisapotheker Ann Herzeel. Daar zal hij naderbij kennis maken met het vrije beroep dat de huisapotheker uitoefent. De minister hecht veel belang aan de mogelijkheden die de apotheek biedt voor de volksgezondheid, waaronder vaccinatie. Daarom zal hij ook zijn vierde vaccinatie tegen COVID-19 in deze apotheek toegediend krijgen.

In het snel veranderende zorglandschap is het belangrijk dat de lokale huisapotheker het statuut van vrij beroep kan behouden. Dat wil waarnemend minister Dalle duidelijk maken met dit bezoek. In België zijn er 4698 individuele apotheken, waaronder 2568 in Vlaanderen en Brussel. Ze worden dagelijks bezocht door ongeveer 500.000 patiënten. Dat maakt dat de openbare apotheek zich ‘om de hoek’ bevindt voor elke burger. De apotheker is daarbij de meest laagdrempelige zorgverlener en voor velen het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsvragen. Ook burgers die geen vaste huisarts hebben, kunnen terecht bij hun apotheker voor het eerste advies. Die vertrouwensrol is in de laatste jaren verder uitgebreid in verschillende facetten van het beroep.

Een lokale openbare apotheek staat in voor het verlenen van farmaceutische zorg, waarbij gefocust wordt op therapietrouw en een correct gebruik van geneesmiddelen. Daarnaast speelt de lokale apotheker ook een belangrijke rol op vlak van preventie, sensibilisatie en screening en bij de detectie van psychosociale noden.

 

Vaccinatie

De taak van de apotheker werd verder uitgebreid tijdens de COVID-crisis. Naast hun bijdrage met sneltesten en de levering van zelftesten, zijn ze van groot belang in de vaccinatie. Ze hebben zich namelijk als farmaceutisch expert en bereider ingezet in de vaccinatiecentra. Ze gingen ook een gesprek aan met patiënten die al dan niet twijfelden over hun prik. Zo werden ongeveer 4 miljoen van deze vaccinatiegesprekken gevoerd in de apotheken. De huisapothekers stellen zich nu ook beschikbaar voor vaccinatie in de apotheek bij inkanteling van de campagne in de eerste lijn. Minister Dalle wil deze nieuwe mogelijkheid zelf uittesten door bij Apotheek Herzeel zijn herfstbooster te krijgen.

“De apothekers hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens de coronacrisis. Zij hebben op een laagdrempelige manier informatie aangeboden aan mensen met vragen over onder meer testen. In Brussel zijn ze ook snel ingeschakeld in de vaccinatiecampagne om het belang van vaccinatie te ondersteunen en de vaccinatiegraad te laten toenemen. Een apotheker is de eerste in lijn waar tot vele burgers per dag geholpen worden met hun vragen rond gezondheid en ook steeds meer rond hun welzijn”, aldus Vervangend Vlaams minister Dalle.

Het bezoek zal doorgaan in Apotheek Herzeel, gelegen Jubelfeestlaan 194 te Brussel op woensdag 26 oktober om 10u30.

Persverantwoordelijke

Wenst u meer toelichting over de visie van ons netwerk of hulp bij het schrijven van een artikel? Neem gerust contact op.

Vrij te gebruiken logo's en beelden

Hieronder vind je onder meer het logo van VAN en enkele stockfoto's.

De missie van het Vlaamse Apothekers Netwerk

VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Het brengt hun standpunten samen en fungeert als spreekbuis van de Vlaamse apothekers tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Het VAN-netwerk omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid. Via de apothekersverenigingen ondersteunt VAN de Vlaamse apotheker in zijn dagelijkse praktijk, en ontwikkelt en valoriseert het het beroep van apotheker.