Population Health Management

Met de apotheeksector willen we in lijn met het interfederaal plan een éénduidige visie ontwikkelen over de rol van apothekers in Population Health Management op verschillende niveaus (macro, meso, buurt- en apotheekniveau). Het doel is om Population Health Management in te zetten als tool om geïntegreerde zorg te sturen en zoveel mogelijk impact te realiseren.

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.