1. Volwassenen van 16 tot 85 jaar met een verhoogd risico op een pneumokokkeninfectie.

Over wie gaat het?

Onder verhoogd risico verstaan we:

 • Volwassenen met een stoornis van de immuniteit
 • Volwassenen met anatomische en/of functionele asplenie, sickle-cell disease of een hemoglobinopathie.
 • Volwassenen met lek van cerebrospinaal vocht of een cochleair implantaat

 

Voorkeurschema

Primovaccinatie: eenmalige vaccinatie met de PCV20.

Revaccinatie: PPV23 om de 5  jaren na de primovaccinatie

Andere mogelijkheden:

 • Alternatief schema: PCV15 gevolgd door PPV23 na minstens 8 weken

  Revaccinatie: PPV23 om de 5 jaren na de primovaccinatie
 • Personen die in het verleden enkel gevaccineerd werden met PPV23: Eenmalige vaccinatie met PCV20 minstens 1 jaar na laatste PPV23. Revaccinatie met PPV23 om de 5 jaren na de vaccinatie met PCV20
 • Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PCV13: Eerste revaccinatie met PPV23 na minstens 8 weken en daarna PPV23 om de 5 jaren

 

2. Volwassenen van 50 tot 85 jaar met comorbiditeit:

Over wie gaat het?

Onder comorbiditeit verstaan we diabetes, chronisch hartlijden, chronisch longlijden of rokers, chronisch leverlijden, chronisch neurologische of neuromusculaire aandoeningen met aspiratierisico, chronisch nierlijden.

Voorkeurschema

Primovaccinatie: eenmalige vaccinatie met de PCV20.

Revaccinatie: PPV23 om de 5  jaren na de primovaccinatie.

Andere mogelijkheden:

 • Alternatief schema: PCV15 gevolgd door PPV23 na minstens 8 weken

  Revaccinatie: eenmalig PPV23 5 jaar na de primovaccinatie. (Herhaalde vaccinatie om de 5 jaar met PPV23 dient overwogen te worden bij ernstige onderliggende comorbiditeit).
 • Personen die in het verleden enkel gevaccineerd werden met PPV23: Eenmalige vaccinatie met PCV20 minstens 1 jaar na laatste PPV23. Revaccinatie: eenmalig PPV23 5 jaar na de vaccinatie met PCV20. (Herhaalde vaccinatie om de 5 jaar met PPV23 dient overwogen te worden bij ernstige onderliggende comorbiditeit).
 • Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PCV13: eerste revaccinatie met PPV23 na minstens 8 weken en daarna eenmalig PPV23 na 5 jaar. (Herhaalde vaccinatie om de 5 jaar met PPV23 dient overwogen te worden bij ernstige onderliggende comorbiditeit).

 

3. Gezonde personen tussen 65 en 85 jaar

Voorkeurschema

Primovaccinatie: eenmalige vaccinatie met de PCV20.

Revaccinatie: PPV23 om de 5  jaren na de primovaccinatie.

Andere mogelijkheden:

 • Alternatief schema: PCV15 gevolgd door PPV23 na minstens 1 jaar
 • Personen die in het verleden enkel gevaccineerd werden met PPV23: Eenmalige vaccinatie met PCV20 minstens 1 jaar na laatste PPV23
 • Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PCV13: Eenmalig PPV23 minstens 1 jaar na PCV13.
 • Vaccinatie met PPV23 is tweede keuze bij primovaccinatie: Eenmalig PPV23
 • Revaccinatie: Momenteel niet aanbevolen

 

4. Volwassenen ouder dan 85 jaar

Momenteel zijn er weinig gegevens over het effect van pneumokokkenvaccinatie boven de leeftijd van 85 jaar. Op individuele basis, waarbij het risico op een pneumokokkeninfectie en de inschatting van het immuun-antwoord op het vaccin in overweging genomen worden, kan de behandelende arts een persoon ouder dan 85 jaar vaccineren volgens het schema voorgesteld onder c.

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.