27 mrt 2023

Op dinsdag 28 maart brengt Else Tambuyzer, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform, een bezoek aan de apotheek van Marthe Lambrechts om een blik achter de schermen te nemen. Met dit bezoek wil Marthe het concept huisapotheker toelichten en hoe de burger kan rekenen op goede en betrouwbare farmaceutische zorg. Er zal ook worden gepraat over enkele knelpunten in onder andere gegevensuitwisseling. Else wil zien hoe de medicatieopvolging in de apotheek gebeurt en op welke andere manieren de huisapotheker kwaliteitsvolle zorg biedt.

De huisapotheker is een spilfiguur voor medicatieopvolging, en dus een belangrijke schakel in de zorg voor patiënten met een chronische aandoening. Het doel van het aanstaande bezoek van Else is het concept huisapotheker concretiseren en te tonen wat de apotheek betekent voor de levenskwaliteit van patiënten. “Het blijft voor vele mensen nog redelijk onduidelijk wat het allemaal inhoudt, terwijl wij als apotheker veel tijd, moeite en energie steken in alles wat de rol omvat”, zegt Marthe. “Ik zou zeker willen overbrengen dat voor ons de patiënt op elk moment centraal staat en dat wij er alles aan doen om aan de hand van een steeds geüpdatet medicatieschema, contact met andere betrokken zorgverleners en voortdurend bijscholen de therapietrouw trachten te bevorderen.”

Else wil meer te weten komen over de zorg voor personen met een chronische aandoening.  “Het is boeiend om te zien hoe apothekers de rol op zich nemen om hen te begeleiden in hun zorg”, zegt Else. “Het is ook fijn te kunnen zien op welke manieren apothekers nog zorg bieden, los van de gesprekken en direct contact met patiënten achter de toog. Ik denk dan aan de afstemming met artsen, het opstellen van medicatieschema’s, het maken van bereidingen en dergelijke.”

 

Uitdagingen

Tijdens het bezoek zullen Marthe en Else overlopen wat enkele uitdagingen kunnen zijn om de patiëntenzorg te kunnen blijven garanderen. “We steken als huisapotheker veel tijd en energie in het opmaken van medicatieschema’s. De bedoeling is dat huisartsen en specialisten dit steeds kunnen raadplegen. Helaas worden we hierover nog te weinig gecontacteerd, terwijl dit allemaal waardevolle info is voor hen”, legt Marthe uit.

Ze verwijst daarbij ook naar enkele platformen die apothekers gebruiken om het dossier van patiënten te kunnen raadplegen en vice versa. Toch lukt dit helaas nog niet zo goed. Else ziet op haar beurt ook dat patiënten meer geïnformeerd moeten worden dat ze bij hun apotheek terecht kunnen voor een up-to-date medicatieschema. Een betere gegevensuitwisseling en sensibilisering moeten dus prioriteiten blijven.

Persverantwoordelijke

Wenst u meer toelichting over de visie van ons netwerk of hulp bij het schrijven van een artikel? Neem gerust contact op.

Vrij te gebruiken logo's en beelden

Hieronder vind je onder meer het logo van VAN en enkele stockfoto's.

De missie van het Vlaamse Apothekers Netwerk

VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Het brengt hun standpunten samen en fungeert als spreekbuis van de Vlaamse apothekers tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Het VAN-netwerk omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid. Via de apothekersverenigingen ondersteunt VAN de Vlaamse apotheker in zijn dagelijkse praktijk, en ontwikkelt en valoriseert het het beroep van apotheker.