Een 'MFO' is het uitwerken van een 'lokaal project' in een regio (gemeente, eerstelijnszone, kring. ..) op basis van een erkend kwaliteit bevorderend programma vanuit het RIZIV. Het VAN-netwerkt ontwikkelt MFO-programma's en leidt moderatoren op. Lokale apothekers- en huisartsenkringen kunnen deze programma's aanvragen om een MFO te organiseren rond een bepaald thema.

De focus binnen het MFO ligt op:

  • ​het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen
  • het rationeel afleveren van geneesmiddelen
  • het veilig gebruik van geneesmiddelen

Naast de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk of officina te verbeteren, is ook elk MFO-overleg geaccrediteerd voor huisarts en apotheker. 

 

Wil je meer weten? Op de website medischfarmaceutischoverleg.be staat alle info verzameld.

IK WIL MEer weten

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.