10 sep 2022

Op 10 september is het Werelddag Suïcidepreventie waarop aandacht wordt gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Wereldwijd overlijden jaarlijks meer dan 700.000 mensen door zelfdoding en drie keer zoveel mannen als vrouwen. De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft het doel dit cijfer tegen 2030 met een derde te laten dalen. Ook dit jaar hebben het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en haar partners, waaronder het Vlaams Apothekers Netwerk een aantal acties gepland om de preventie van zelfdoding onder de aandacht te brengen. VAN en VLESP werken ook samen om de rol van de apotheker in de suïcidepreventie uit te breiden.

Op 10 september wordt opgeroepen om een oranje-gele pin te dragen via het dragen en foto's ervan te delen. De pin is het internationale symbool voor suïcidepreventie en wordt op 10 september zowel live als virtueel gedragen. Zo toont men dat men de preventie van zelfdoding belangrijk vindt. Apothekers zijn hier een geschikte partner voor. Ze worden steeds meer het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsvragen, zoals advies over medicatie, een gezonde levensstijl of mentaal welzijn. Hun rol in de preventie is dan ook niet te onderschatten, ze kunnen dus direct en indirect levens redden dankzij hun nabijheid en laagdrempeligheid. VAN stond VLESP bij in het verspreiden van de pins. Ze zijn verkrijgbaar in één van de deelnemende apotheken.

 

Apothekers in suïcidepreventie

Apothekers gaan ook verder dan de pins te verspreiden. In samenwerking met de Vlaamse mutualiteiten en VLESP werkt VAN aan een project om apothekers meer in te schakelen in de suïcidepreventie. Het project zal de noden van apothekers omtrent hun rol binnen suïcidepreventie in kaart brengen en de nodige opleidingen of tools ontwikkelen om zo goed mogelijk aan deze noden tegemoet te komen.

“Ons uiteindelijk doel is om ervoor te zorgen dat het aantal suïcides en suïcidepogingen verminderen. De apotheker speelt een sleutelrol in de aflevering van medicatie en dus ook in de detectie, preventie en doorverwijzing van patiënten. Het blijft echter een moeilijk en gevoelig topic”, zegt Barbara Verboven, coördinator van het nieuwe project. “VLESP zal in dit project helpen met de methodieken ervan uit te werken en de evaluatie van het project op een wetenschappelijke onderbouwde wijze uit te voeren. VAN vormt dan weer de directe schakel met de Vlaamse apothekers uit de praktijk en zal zorgen voor de projectcoördinatie.”

 

Heb je vragen over zelfdoding? Ken je iemand die hulp nodig heeft? Je kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be. Zorg voor zorgvuldige mediaberichtgeving over zelfdoding met de mediarichtlijnen.

Persverantwoordelijke

Wenst u meer toelichting over de visie van ons netwerk of hulp bij het schrijven van een artikel? Neem gerust contact op.

Vrij te gebruiken logo's en beelden

Hieronder vind je onder meer het logo van VAN en enkele stockfoto's.

De missie van het Vlaamse Apothekers Netwerk

VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Het brengt hun standpunten samen en fungeert als spreekbuis van de Vlaamse apothekers tegenover de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Het VAN-netwerk omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid. Via de apothekersverenigingen ondersteunt VAN de Vlaamse apotheker in zijn dagelijkse praktijk, en ontwikkelt en valoriseert het het beroep van apotheker.