2 jun 2022
Communicatie
Eerste Lijn
Partner
Image
landbouwers

In vergelijking met andere beroepen ervaren landbouw(st)ers en hun gezin steeds meer mentale druk. Er zijn vele redenen daarvoor: landbouw(st)ers krijgen een sterk wisselende prijs voor hun producten en hebben te maken met heel wat onzekerheden en. Daarboven komt nog de complexe regelgeving en het gevoel bij veel landbouwers dat het werk nooit stopt en dat ze er alleen voor staan ...

Bovendien bleek uit onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) dat minder dan de helft van de landbouw(st)ers geneigd is hulp om te zoeken bij problemen. Landbouw(st)ers zijn eerder geneigd hulp te zoeken voor problemen op het bedrijf (41%) dan voor persoonlijke problemen (24%). Slechts 1 op 3 landbouw(st)ers vindt makkelijk de juiste hulp. Genoeg reden voor het Departement Landbouw en Visserij en ILVO om te schouders te zetten onder een actieplan rond welbevinden.

Op 24 mei werd een actieplan voorgesteld. Met dit actieplan bundelen heel wat actoren uit de landbouw- en welzijnssector de krachten om in hun werking aandacht te hebben voor het welbevinden van de landbouwers en om specifieke acties te ondernemen om hun welbevinden te verbeteren.

In de voorbereiding van het actieplan werd ook aan landbouwers de vraag gesteld wie voor hen sleutelfiguren zouden kunnen zijn in hun welbevinden. Hierbij hebben de landbouwers ook apothekers aangegeven. Als de gelegenheid zich voordoet, kan de apotheker signalen detecteren en mee zoeken naar ondersteuning en eventueel doorverwijzen.

Het VAN-netwerk wil daarom graag vragen omspeciale aandacht voor de landbouwer wanneer die op apotheekbezoek komt.

 

Boeren op een Kruispunt

Er bestaat een organisatie die specifieke ondersteuning biedt voor landbouwers, Boeren op een Kruispunt. Deze organisatie wil de Vlaamse land- en tuinbouwers begeleiden bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. Hun medewerkers gaan voor een integrale begeleiding van de adviesvragers, zonder te zoeken naar oorzaken en schuldigen.

Boeren op een Kruispunt is gekend door de meeste landbouwers. Toch is er bij vele landbouwers een drempel om ze te contacteren. Dit terwijl landbouwers bij Boeren op een Kruispunt laagdrempelig, gratis en discreet terecht kunnen met al hun vragen en bekommernissen rond welbevinden. Landbouwers die hier baat bij zouden kunnen hebben, hebben mogelijk enige aanmoediging, ondersteuning of herkadering nodig om toch contact op te nemen.

Boeren op een Kruispunt kan beroep doen op een vast team van psychologen die tijd in hun agenda vrijhouden zodat ze snel kunnen ingeschakeld worden om een landbouwer de nodige psychologische ondersteuning te geven.

 

Boeren op een Kruispunt is 7/7 bereikbaar is, laagdrempelig, gratis en discreet. www.boerenopeenkruispunt.be