13 sep 2022
Bevraging
Onderzoek
Oproep
Preventie
Project
Image
apr luistert.JPG

De rol van apothekers in de preventie is niet te onderschatten, ze kunnen namelijk direct en indirect levens redden. In samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en met steun van de Vlaamse Overheid lanceert VAN begin 2023 een project om apothekers in te schakelen in de suïcidepreventie. Apothekers die zullen deelnemen aan dit pilootproject zullen opgeleid worden en zullen naast gratis ondersteunend materiaal ook een financiële incentive ontvangen per patiënt voor deze dienst. Maar voor we concreet van start kunnen gaan, hebben we jouw mening nodig!

Hoe zou jij jezelf zien in de suïcidepreventie bij patiënten? Hoe kunnen we je daarbij helpen? Welke ervaring heb je al over het onderwerp?

VLESP voert momenteel een studie naar de mening van apothekers en FTA’s over suïcidepreventie in de apotheek en welke noden ze ervaren in het werkveld om deze rol te vervullen. Zo begrijpen we beter hoe apothekers hierin ondersteund kunnen worden. Je kan je mening geven via de vragenlijst van VLESP. Deze neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Aan het begin van de vragenlijst krijg je een tekst te zien “Informatie voor de deelnemer”, waarin je alle gedetailleerde informatie van de studie kan terugvinden.

Voor wie de tijd ontbreekt om de volledige tekst te lezen, staat hieronder een korte samenvatting:

  • In deze studie peilen we naar de rol die apothekers / FTA’s kunnen spelen binnen suïcidepreventie.
  • Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.
  • Elke Vlaamse, openbare apotheker of FTA ouder dan 18 jaar kan vrijwillig deelnemen.
  • Je antwoorden blijven volledig pseudoniem en worden verwerkt door het VLESP o.l.v. Prof. Dr. Portzky (UGent).
  • Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek (UZ Gent).
  • Deelname aan deze studie is volledig vrijwillig. Je deelname brengt geen bijkomende kosten, noch financieel voordeel.
  • Als je meer informatie wenst over de studie kan je contact opnemen met info@vlesp.be.

 

Neem hier deel aan het onderzoek