12 mei 2023
Communicatie
Mededeling
Partner
Image
FVB.jpg

De zorgberoepen binnen de Federatie vrije Beroepen komen al jaren samen in het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers. "Vandaag 11 mei 2023 gaan we een stap verder onder een nieuwe naam ‘Netwerk Zelfstandige Zorgverstrekkers’ met voorzitter apotheker Hilde Deneyer en ondervoorzitter tandarts Stefaan Hanson." Dat laat Tom Bovyn, gynaecoloog en nationaal voorzitter van de Federatie Vrije Beroepen, weten.

 

De Federatie Vrije Beroepen is dé representatieve interprofessioneel organisatie voor het vrije beroep en is aangesloten bij Unizo, dat dit jaar 75 jarig bestaan zal vieren. Wat velen zal verbazen is dat vrijeberoepers een vijfde uit maken van de Unizo leden naast traditionele middenstanders, productiebedrijven en freelancers. 

Sedert maart 2022 is Tom Bovyn arts gynaecoloog nationaal voorzitter van de Federatie Vrije Beroepen. "Samen met Secretaris-Generaal Anton Smagghe eveneens Drongenaar, verdedigen we met de Federatie de beroeps overstijgende, economische en maatschappelijke belangen van de Vrije Beroeper die met de hervorming van het ondernemersrecht nu ook een echte ondernemer is geworden."

In concreto komt dat eerst en vooral neer op belangenbehartiging, en dat met 24 aangesloten beroepsgroepen en duizenden individuele leden. "Zo verwierf de Federatie Vrije Beroepen ondertussen sterke posities met verschillende mandaten op alle beleidsniveaus. We kunnen ook steunen op een degelijke studiedienst, wat maakt dat we bij de verschillende politieke partijen en kabinetten au sérieux genomen worden."

Dokter Bovyn maakt van de gelegenheid gebruik om de troeven van zijn vereniging aan te prijzen. "Bij ons kan je als vrije beroeper (tevens ook lid is van Unizo) ook terecht voor netwerkevents, infosessies, praktijkgerichte seminaries en workshops, denk maar aan de Masterclass zorgmanagement. We organiseerden onlangs een eerste themanamiddag met ons Platform Ordes en Instituten over de NACEBEL codes in aanwezigheid van Liantis, FOD economie en de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de KMO en stakeholders."

 

Naamsverandering, nieuwe dynamiek

De zorgberoepen binnen de Federatie vrije Beroepen komen al jaren samen in het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ). Vandaag 11 mei 2023 gaat het verder onder een nieuwe naam, ‘Netwerk Zelfstandige Zorgverstrekkers’ met voorzitter apotheker Hilde Deneyer en ondervoorzitter tandarts Stefaan Hanson.

Het Netwerk Zelfstandige Zorgverstrekkers, dat zich inzet voor een duurzame toekomst van zelfstandige zorgverstrekkers in Vlaanderen ging vanmiddag n debat met de Karine Moykens, Secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (op de foto naast Tom Bovyn).

Het Netwerk Zelfstandige zorgverstrekkers (NZZ) kiest expliciet voor meer onderlinge samenwerking en duidelijkere ambities. Het NZZ geeft zorgverleners een eigen stem door afvaardigingen in meer dan 15 overleg-en adviesorganen op Vlaams en federaal niveau, niet onbelangrijk richting verkiezingen van 2024.

 

Overheidscontrole keren

De trend naar meer controle door de overheid, standaardisering en meer en meer regels die moeten worden gevolgd, is hardnekkig en moet worden afgeremd en gekeerd. De oplossing ligt niet in grotere en loggere structuren, maar juist in lokale samenwerkingen die vanuit privé-initiatief ontstaan. 

Tijdens de jaarlijkse lunch met de aangesloten representatieve beroepsorganisaties van zelfstandige zorgverstrekkers werd Karine Moykens gevraagd om de visie van de Vlaamse overheid op de zorg van de toekomst te duiden. 

Richting de Vlaamse en federale verkiezingen van 2024 zal het Netwerk Zelfstandige Zorgverstrekkers nog extra aandacht vragen voor:

  • bescherming van de keuzevrijheid van de patiënt;
  • preventie en beschermende initiatieven ter verlichting van de druk op de zorg;
  • respect voor de stem van de zelfstandige zorgverstrekker op ieder niveau;
  • kostendekkende middelen die ruimte laten voor een eerlijke verloning, 

    kwalitatieve zorg en innovatie;
  • erkenning en ondersteuning van samenwerkingsverbanden tussen zelfstandige zorgverstrekkers om tegemoet te komen aan de zorgvraag en de noden van de patiënt. 

 

De deelnemende beroepsorganisaties zijn de volgende:

de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) in samenwerking met het Vlaams ApothekersNetwerk (VAN), de Beroepsvereniging voor kinesitherapeuten (Axxon), de Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP), Ergotherapie Vlaanderen (EV), het Nationaal verbond van katholieke Vlaamse verpleegkundigen en vroedvrouwen (Netwerk Verpleegkunde), het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD), de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), en de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL).