23 nov 2022
Eerste Lijn
Getuigenis
Partner
Sensibilisatie
Image
green deal compilatie.jpg

Onze medicatie komt op verschillende manieren terecht in het afvalwater. Bij gebruik wordt deze medicatie uitgescheiden via urine en ontlasting. De resten die uiteindelijk in onze waterloop belanden, vormen een risico voor het leefmilieu, het hergebruik van afvalwater en eventueel zelfs voor ons drinkwater. Het initiatief ‘Green Deal Duurzame Zorg’ focust zich onder meer op het zo veel mogelijk verminderen van geneesmiddelen in het afvalwater. Een initiatief waar de lokale huisapotheker een grote bijdrage aan kan leveren.

VAN neemt actief deel aan het traject en denkt mee na over hoe we de actiepunten rond ‘geneesmiddelen in water’ kunnen concretiseren. Julie De Maré, beleidsmedewerker VAN, gaf meer uitleg over wat de apotheker kan betekenen op het symposium ‘Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg’.

Op het symposium kregen de aanwezigen onder meer keynote voorstellingen van Ivan De Boom van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden), Maï Shafei, climate program manager bij HCWH Europe, en Dorota Jarosinska, expert in volksgezondheid, beheer programma leef- en werkomgeving bij het Europees Centrum voor Milieu en Gezondheid van de WGO. Men kreeg ook een toespraak van minister Hilde Crevits.

Julie vertelde over wat de apotheker vandaag al doet om ervoor te zorgen dat er geen onnodige medicatie in het afvalwater terechtkomt. “Wij als apothekers dragen al heel wat bij om dit te helpen beperken”, zegt Julie. “Eén van de kerntaken van de lokale huisapotheker is de farmaceutische zorg van de patiënt. Als een patiënt bijvoorbeeld overbodige medicatie inneemt, te veel doseert of zichzelf behandelt met restjes antibiotica komt dit via het metabolisme in het water terecht, terwijl het eigenlijk misschien niet nodig was om het in te nemen. Wanneer medicatie correct en trouw wordt ingenomen, kan men sneller tot de meest gepaste behandeling komen en voorkomen we zoveel mogelijk over- en onderdosering.”

Julie had het tijdens haar presentatie ook over wat we preventief kunnen doen. “Wanneer een patiënt een nieuwe therapie begint, kunnen we rekening houden met de verpakking van de medicatie. Starten met een zo klein mogelijke verpakking kan al veel verschil maken, omdat aan het begin van een medicamenteuze behandeling de kans groot is dat er nog veranderingen zullen gebeuren na een paar weken. Bij een tijdelijke therapie kan je zeker rekening houden met de verpakkingsgrootte om te vermijden dat je te veel medicatie geeft. Bij een chronische therapie kunnen het Gedeeld Farmaceutisch Dossier en een goed opgesteld medicatieschema ook helpen om verspilde medicatie te beperken.

 

Naar de apotheek

Soms is medicatie overhouden toch onvermijdelijk. Dus waar gaat de patiënt naartoe met vervallen geneesmiddelen? “Best bij de apotheek”, antwoordt Julie. “De apotheker neemt deze producten aan en zal het nodige doen." Met deze inzameling helpt de apotheker overigens te voorkomen dat patiënten zich automediceren met vervallen geneesmiddelen of geneesmiddelen die niet voor hen bedoeld zijn.

Alle info over niet gebruikte en vervallen medicatie is tevens te vinden op www.apotheek.be en in deze folder. OVAM maakte op hun website een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden. Je vindt ook verdere tips voor de burger in deze VAN infonota.