14 mrt 2023
Eerste Lijn
Getuigenis
Interview
Partner
Image
marthe_lambrechts.jpg

Op dinsdag 28 maart brengt Else Tambuyzer, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform, een bezoek aan de apotheek van Marthe Lambrechts om een blik achter de toog te nemen. Met dit bezoek wil Marthe het concept huisapotheker toelichten en hoe de burger kan rekenen op goede en betrouwbare farmaceutische zorg. Verder zoomt Marthe ook in op enkele knelpunten in onder andere de gegevensuitwisseling. Goed contact onder zorgverleners en vlotte digitale hulpmiddelen zijn essentieel om enkele struikelblokken weg te werken.

We vroegen aan Marthe wat ze verwacht van het bezoek en wat zij graag zou willen zeggen aan Else.

 

Wat verwacht je van het bezoek van Else? Welke boodschap zou je eventueel willen brengen?

Ik verwacht van het gesprek dat we het concept ‘huisapotheker’ kunnen concretiseren en wat meer kunnen kaderen bij Else en het VPP, maar ook bij de gewone burger. Het blijft voor vele mensen nog redelijk onduidelijk wat het allemaal inhoudt, terwijl wij als apotheker veel tijd, moeite en energie steken in alles wat de rol omvat. Ik zou zeker willen overbrengen dat voor ons de patiënt op elk moment centraal staat en dat wij er alles aan doen om aan de hand van een steeds geüpdatet medicatieschema, contact met andere betrokken zorgverleners en voortdurend bijscholen de therapietrouw trachten te bevorderen. Hierdoor kunnen we de farmaceutische zorg het best optimaliseren. Huisapotheker zijn, betekent voor ons ook het werken aan preventie, begeleiding bij rookstop, afbouw van benzodiazepines, investeren in opleidingen voor vaccinatie, medicatiereview… 

 

Wat zijn volgens jou de beste manieren waarop de huisapotheker hedendaags de levenskwaliteit van patiënten verbetert?

Ik denk meteen aan een steeds geüpdatet medicatieschema, een goed contact met de huisarts en andere zorgverleners, een goede uitleg van bijvoorbeeld het gebruik van puffers, nodige aandacht voor preventie en dergelijke. Met al deze zaken trachten wij de therapietrouw van de patiënt te verbeteren wat sowieso ook ten goede komt aan hun levenskwaliteit. We hebben hiervoor ook geïnvesteerd in een speciaal computerprogramma dat patiënten meer info biedt, alsook meer duidelijkheid over hun medicatie. Het heet de Zorggids. Hiermee kunnen we alle doosjes voorzien van duidelijke labels met posologieën. Patiënten krijgen op die manier speciale bijsluiters in gewone mensentaal. Het systeem helpt ons ook onder meer om hun medicatieschema makkelijk aan te passen en het ter beschikking te stellen van andere zorgverleners. 

 

Over welke struikelblokken zou de huisapotheker heen moeten om de kwaliteit van patiëntenzorg te blijven garanderen?

We steken als huisapotheker veel tijd en energie in het opmaken van medicatieschema’s. De bedoeling is dat huisartsen en specialisten dit steeds kunnen raadplegen. Helaas worden we hierover nog te weinig gecontacteerd, terwijl dit allemaal waardevolle info is voor hen. Er zijn wel platformen zoals my nexushealth die wij als apotheker zouden moeten kunnen gebruiken om het dossier van patiënten te kunnen raadplegen en vice versa. Toch lukt dit helaas nog niet zo goed. Dat is zeer jammer, want zo weten wij soms niet of een patiënt al dan niet in een zorgtraject zit. De patiënt is vaak zelf niet op de hoogte en dat maakt het soms moeilijk.