De Raad van Bestuur van VAN is evenwichtig samengesteld en bestaat uit minstens vijf bestuurders. Binnen het bestuur zijn de vijf provincies vertegenwoordigd waar de bij VAN aangesloten beroepsverenigingen actief zijn, alsook de Vlaamse coöperatieve apotheken. Daarnaast maakt ook een vertegenwoordiger van APB deel uit van het bestuur. Samen bepalen zij de koers en dagelijkse werking van VAN.
Image
Foto_Joeri Van Dijck

Joeri Van Dijck

Secretaris, bestuurslid Limburg Sponsor Focusdomein Digitalisering