De lokale apotheker is beschikbaar voor het verlenen van advies en informatie over geneesmiddelen, maar ook voor contacten met betrekking tot preventie, zelfzorg en opvolging van chronische aandoeningen. Deze adviesverlening en preventieboodschappen beperken zich niet enkel tot geneesmiddelen en fysieke klachten. Ook het mentaal welzijn krijgt meer en meer aandacht. Apothekers leveren reeds geneesmiddelen af (al dan niet op voorschrift) die ondersteuning bieden bij psychische klachten.

In 2018 overleden in Vlaanderen 984 mensen door zelfdoding. In 15,2% van de zelfdodingen in Vlaanderen (in 2017) gebeurde dit door vergiftiging. Vergiftiging is hiermee de tweede meest gebruikte methode bij zelfdoding (Agentschap Zorg en Gezondheid, 2020). Bij de meerderheid van de zelfmoordpogingen wordt medicatie gebruikt. De meest recente cijfers (2020) tonen aan dat 69,3% van de suïcidepogingen gebeurt door een overdosis medicatie (Vancayseele, 2021).

In het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie III werkt VAN vanaf januari 2022 samen met VLESP aan een project om de deskundigheid van apothekers in dit thema te bevorderen. Zo kunnen zij, vanuit hun sleutelpositie in de samenleving, hun patiënten psycho-educatie bieden rond medicatiebeheer, maar zijn ze ook in staat om potentieel suïcidale patiënten te identificeren en een eerste gesprek aan te gaan.

 

Lees hier het persbericht

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.

Interessante publicaties

Image
Farmazine

Rol van de apotheker bij de detectie en aanpak van suïcidaal gedrag

Een artikel uit Farmazine (KOVAG, 2017) over de rol van de lokale apotheker bij de detectie en begeleiding van personen met suïcidaal gedrag.