Image
bezorgde apotheker.JPG

De lokale apotheker is beschikbaar voor het verlenen van advies en informatie over geneesmiddelen, maar ook voor contacten met betrekking tot preventie, zelfzorg en opvolging van chronische aandoeningen. Deze adviesverlening en preventieboodschappen beperken zich niet enkel tot geneesmiddelen en fysieke klachten. Ook het mentaal welzijn krijgt meer en meer aandacht. Apothekers leveren reeds geneesmiddelen af (al dan niet op voorschrift) die ondersteuning bieden bij psychische klachten.

In 2018 overleden in Vlaanderen 984 mensen door zelfdoding. In 15,2% van de zelfdodingen in Vlaanderen (in 2017) gebeurde dit door vergiftiging. Vergiftiging is hiermee de tweede meest gebruikte methode bij zelfdoding (Agentschap Zorg en Gezondheid, 2020). Bij de meerderheid van de zelfmoordpogingen wordt medicatie gebruikt. De meest recente cijfers (2020) tonen aan dat 69,3% van de suïcidepogingen gebeurt door een overdosis medicatie (Vancayseele, 2021).

In het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie III werkt VAN vanaf januari 2022 samen met VLESP aan een project om de deskundigheid van apothekers in dit thema te bevorderen. Zo kunnen zij, vanuit hun sleutelpositie in de samenleving, hun patiënten psycho-educatie bieden rond medicatiebeheer, maar zijn ze ook in staat om potentieel suïcidale patiënten te identificeren en een eerste gesprek aan te gaan.

 

Lees hier het persbericht

 

Schrijf je hier in voor het pilootproject

 

Wat houdt mijn deelname in?

Als je deelneemt aan deze fase ga je praktisch in gesprek gaan met je patiënten rond het thema. Het project duurt 6 maanden – vanaf 2 oktober 2023 tot en met 29 maart 2024. Voor elk gesprek ontvang je 30 euro. In gesprek gaan wil zeggen dat je alert bent voor alarmsignalen en bij alarmsignalen het zelfmoordrisico gaat inschatten. Als er een risico is ga je vanuit de apotheek gaan doorverwijzen naar een geschikte zorgverstrekker die de patiënt verder kan helpen. De kerntaak in de apotheek in dit kader is dus detectie en doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp.

Je kan bijvoorbeeld een gesprek aangaan met een patiënt bij het afleveren van antidepressiva, antipsychotica of bepaalde OTC medicatie zoals iets om beter te slapen, iets voor meer energie of de vraag naar een ongewone hoeveelheid medicatie. Maar ook het gesprek met een jonge mama die aangeeft het toch zwaar te hebben na de geboorte van haar kindje of bij de opstart van bepaalde medicatie die gecontra-indiceerd is bij patiënten met bepaalde mentale problemen of een voorgeschiedenis tellen mee – ook als uiteindelijk blijkt dat er geen suïciderisico is en verdere doorverwijzing etc. niet nodig is.

Elk gesprek dien je te registreren met de CNK code 5521-885 “Suïcidepreventie”. Vervolgens dien je ook deze online fiche in te vullen over het gesprek. Deze data is belangrijk om te kunnen aantonen naar de overheid toe wie we bereiken in de apotheek, wat de aanleiding van de gesprekken was in de apotheek, welke acties er geweest zijn in de apotheek, enz.

 

Hoe deelnemen?

Om te kunnen deelnemen aan deze fase van het pilootproject is het noodzakelijk om de e-learning gevolgd te hebben. De e-learning duurt ongeveer een uurtje en is kosteloos en je krijgt 3 accreditatiepunten voor het domein B via IPSA. Het is een mooie combinatie van theorie, casussen, interactieve elementen en korte video's. De link naar de e-learning ontvang je na je inschrijving. Als je de e-learning al gevolgd hebt is het belangrijk dat je alle vragenlijsten van VLESP reeds ingevuld hebt voor je kan starten met de tweede fase. Vragen of je voldoet aan deze voorwaarde? Stuur ons gerust een mailtje en we bekijken dit voor je.

 De e-learning zal je wegwijs maken in de volgende topics rond suïcidepreventie:

  • Signalen herkennen
  • Het gesprek aangaan & risicoformulering
  • Rol van medicatie in suïcide
  • Aanmoedigen tot (samen) hulp zoeken en doorverwijzen
  • Het gesprek afronden
  • Beroepsgeheim
  • Zelfzorg

 

Welke ondersteuning krijg ik?

Na inschrijving van je apotheek ontvang je ook ondersteunende materialen met de post zoals een poster, flyers, kleine visitekaartjes, een infofiche en een registratiekaartje dat je kan gebruiken om een gesprek gemakkelijk te registreren.

Verder zullen er ook een paar vrijblijvende vragenuurtjes georganiseerd worden, zal je  telefonisch gecontacteerd worden tijdens de projectperiode en kan je ook deelnemen aan een MFO rond dit topic.

 

Heb je vragen? Laat het ons weten via barbara.verboven@vlaamsapothekersnetwerk.be

Interessante publicaties

Image
Farmazine

Rol van de apotheker bij de detectie en aanpak van suïcidaal gedrag

Een artikel uit Farmazine (KOVAG, 2017) over de rol van de lokale apotheker bij de detectie en begeleiding van personen met suïcidaal gedrag.