VAN werkt mee aan een pilootproject rond food literacy. Het doel van dit project is om binnen de eerste lijn de ontwikkelde methodiek uit te testen en op die manier bij te dragen aan een gezondere levensstijl. 

In vijf apotheken van de regio van Zorgzaam Leuven kunnen patiënten aan een speciaal daarvoor ontwikkelde kiosk een vragenlijst invullen over hun voedingsgewoontes. Na het invullen genereert de kiosk feedback die afgestemd is op het voedingspatroon van de patiënt. Deze feedback bestaat uit een indicatie over de persoon de 12 prioritaire voedingsaanbevelingen opvolgt, en tips om een gezonde levensstijl te behouden of na te streven. De huisapotheker ondersteunt de patiënt bij de interpretatie van deze adviezen. 

Het project wil nagaan hoe men interdisciplinair kan samenwerken in de eerste lijn rond preventie, specifiek in het kader van de bevordering van gezonde voeding. De apotheker kan hiermee een nieuwe rol opnemen om meer in te zetten op educatie rond gezonde levensstijl. Naast de nudgingmaterialen in de apotheek kregen de deelnemende apothekers een communicatietraining voor de start van het pilootproject. Op deze manier tracht het project ook de doorverwijzing tussen apotheker, huisarts en diëtist te verbeteren.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de apothekers en buurtteams uit de pilootinterventie, expertisecentrum Digital Solutions UCLL en de partners Zorgzaam Leuven, BAF, VAN, APB, Universiteit Wageningen, Sciensano en KU Leuven. Het pilootproject loopt tot april 2022.

 

Info over een gezond voedingspatroon

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.