Medisch-Farmaceutisch Overleg

MFO of 'Medisch Farmaceutisch Overleg' is een gestructureerd lokaal overleg tussen artsen en apothekers (gemeente, eerstelijnzone, kring ...). Hierbij wordt de samenwerking gestimuleerd met als doel de zorg te verbeteren voor de patiënt.

Coördinator focusdomein

Heb je een vraag in verband met dit focusdomein of wil je graag helpen om dit verder uit te bouwen? Neem contact op met de coördinator.