gradient

Eerste lijn

De eerste lijn wordt gevormd door de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. In 2020 ging de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen officieel van start: we spreken nu van 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel.

Interessante publicaties

Building bridges between community pharmacy and psychosocial care: the detection, discussion and referral of psychosocial problems in a pilot study with trained pharmacists

Community pharmacists are increasingly consulted for healthcare advice and wellbeing promotion beyond medication management. Because of their high accessibility and trustworthiness, community pharmacists are in a good position to detect unmet psychosocial needs of their patients. An intersectoral collaboration between community pharmacy and psychosocial care is feasible and promising. Adequate training about psychosocial wellbeing and care is crucial.
Image
apotheek zon.JPG

VAN blikt terug en vooruit

De afgelopen jaren zijn zeer turbulent geweest. De zorgsector stond voor enorme uitdagingen. En toch heeft elke zorgverlener deze uitdaging aangedurfd. Niet in het minste de apothekers. VAN is zeer trots op het werkt dat de apothekers hebben verricht en vereerd om apothekers verder te helpen in hun werk en innovatie. De Raad van Bestuur heeft daarom een speciale boodschap voor alle apothekers.

Andere financieringsvormen in de apotheeksector

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) maakt zich zorgen over het budget voor de gezondheidszorg. We pleiten voor een politiek debat over gemengde financiering op het niveau van de sector en voor gemengde financieringsvormen met afspraken tussen de entiteiten op federaal niveau en de regio’s.