Transmurale zorg: zorgwekkende cijfers

Op de Derde Top van de Apotheker staan vier thema’s centraal: transmurale zorg, polymedicatie (Vitalink), griepvaccinatie en chronic care (politiek actieplan). Nemen apothekers hun rol op in transmurale zorg? Hoe ziet onze rol eruit? Hoe kunnen we die zorg op een duurzame manier implementeren in de officina-apotheek? Wat met jouw persoonlijke actieplan transmurale zorg? Op de Top schrijf je het zelf: ‘Wat kan jij vandaag doen om je patiënten zo goed mogelijk voor te bereiden op een (on)geplande ziekenhuis-opname? Wat kan je voor hen doen na ontslag uit het ziekenhuis? Lees de volledige nieuwsbrief in bijlage. Schrijf je in voor de 3e Top via deze link!

Zie bijlage.