Krachtlijnen van de Top van de Vlaamse Apotheker

Op 24 november 2012 kwamen 226 Vlaamse apothekers en hun stakeholders samen in Alma 3 in Heverlee om na te denken over de toekomst van de Vlaamse Apotheker en de Apotheek van de Toekomst.

Uit die TOP is een eindrapport gegroeid. Het is het VAN Charter 2013-2016 dat de krijtlijnen uittekent voor de Vlaamse apotheker en zijn netwerk, het Vlaams Apothekers Netwerk. Het charter zal worden overgemaakt aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, de leden van de commissie Welzijn en Gezondheid van het Vlaams Parlement en andere overheidsinstanties. Hieronder vindt u de Krachtlijnen van de Top.

Mee eens? Onderschrijf de Krachtlijnen van de TOP! Hoe meer Vlaamse apothekers de TOP-krachtlijnen onderschrijven, hoe sterker onze boodschap! U krijgt deze week een e-mail van uw lokale beroepsvereniging daarvoor.