Missie & Visie

Missie

VAN is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen.

VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap en brengt hun standpunten samen.

VAN omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid en bevordert de  ontwikkeling van Farmaceutische Zorg, preventie- en gezondheidsprojecten.

VAN ondersteunt de Vlaamse apotheker in zijn dagdagelijkse praktijk en ontwikkelt en valoriseert het beroep van apotheker. VAN benut hiervoor de complementariteit die heerst binnen de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap.

Visie

Samenwerking: VAN stimuleert samenwerking tussen alle beroepsverenigingen van apothekers in de Vlaamse gemeenschap.  VAN staat voor betrokkenheid, participatie en open dialoog.

Representatie: VAN vertegenwoordigt de Vlaamse huisapotheker bij de overheid en andere stakeholders in de gezondheids- en welzijnszorg.  VAN verdedigt op een maatschappelijk verantwoorde manier de belangen van apothekers via dialoog en samenwerking.

Patiëntgericht: VAN stelt de duurzame relatie tussen de patiënt en zijn huisapotheker voorop. Om tot een kwaliteitsvolle zorg te komen promoot VAN actief de communicatie en samenwerking met patiënten en mantelzorgers, en met andere zorgverstrekkers.

Toekomstgericht: VAN valoriseert  de apotheker  als onmisbare schakel in de gezondheidszorg van morgen. VAN focust op farmaceutische zorg en neemt initiatieven voor de uitbouw ervan. Het speelt proactief en ambitieus in op trends en evoluties in de gezondheidszorg.

Duurzaam: VAN is een blijvende en betrouwbare partner in de gezondheidszorg. VAN investeert continu  in een professionele werking om een maatschappelijk draagvlak voor zijn doelstellingen te realiseren.

Statuten

Een copie van onze statuten kan je hier terugvinden.