Interdisciplinaire samenwerking tussen zelfstandige zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg

De Belgische gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa en scoort het maximum op vlak van toegankelijkheid, aldus De Morgen, 31 januari 2017. Toegankelijkheid is de rode draad doorheen het zelfstandig zorglandschap. Zelfstandige zorgverstrekkers dragen (samen met andere diensten) de gezondheidszorg in Vlaanderen, zeker in de eerste lijn. Zij zullen een onmisbare schakel blijven vormen in de integrale zorg (over alle lijnen) die de overheid beoogt. Toch blijkt dat de zelfstandige zorgverstrekker zich nog niet voorbereid voelt in de hertekening van het zorglandschap en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Een enquête van de Federatie Vrije Beroepen bij meer dan 500 zelfstandige zorgverstrekkers geeft aan dat 62% zich onvoldoende voorbereid voelt voor de nieuwe noden van onze gezondheidszorg.
 
 
Samenwerking is een andere rode draad doorheen het zorglandschap. Uit dezelfde enquête blijkt dat 3 op 4 zorgverstrekkers reeds ‘multidisciplinair samenwerkt’. De concrete samenwerkingsvorm is evenwel zeer verschillend. In dit rapport onderzoeken we de modellen van interdisciplinaire samenwerking tussen zelfstandige zorgverstrekkers in de eerste lijn en dit op microniveau. We bekijken welke wettelijke en deontologische barrières er zijn en presenteren tien aanbevelingen van de Federatie Vrije Beroepen over samenwerking tussen zorgverstrekkers binnen de eerstelijnszorg.
 
 

Meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers

Vandaag ondertekende federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers. Benieuwd wat dat meerjarenkader inhoudt? Klik dan hier voor de volledige tekst.

 

 

PERSBERICHT - Meer zorg in de apotheek: uw gezondheid wint!

BRUSSEL, 15 maart 2017 – Apothekers willen iedereen helpen om zo gezond mogelijk te zijn, zelfstandig te blijven met een optimale levenskwaliteit: dat is de missie van elke officina-apotheker. Het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers dat de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vanmorgen heeft ondertekend, wil de voorwaarden creëren die het de apotheker mogelijk maken om die essentiële opdracht te vervullen.

 

Lees meer: PERSBERICHT - Meer zorg in de apotheek: uw gezondheid wint!

Resultaten van de campagne seizoensvaccinatie tegen griep en pneumokokkenpneumonie

Voor het tweede jaar op rij hebben de Vlaamse apothekers zich extra ingezet voor de seizoensvaccinatie. Deze keer werd niet alleen gesensibiliseerd voor griep-, maar ook voor pneumokokkenvaccinatie. Vermits de doelgroep in belangrijke mate gelijkloopt, kon dit in één moeite doorgaan. In West-Vlaanderen scoren we opnieuw goed. Tijd voor een uitgebreide evaluatie! Lees er meer over in deze VAN-nieuwsbrief.

 

 

Lees meer: Resultaten van de campagne seizoensvaccinatie tegen griep en pneumokokkenpneumonie

Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn

+ “Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn”

“Het wordt anders”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tijdens de conferentie eerstelijnszorg op 16 februari.

+ Wat wordt er dan anders? En wat betekent dit voor de apotheker?

Lees meer: Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn