FVB positief over eerstelijnszorg via multidisciplinaire zorgteams, maar... "Barrières moeten worden weggewerkt"

De Federatie Vrije Beroepen reageert positief op de plannen van minister Vandeurzen om de eerstelijnszorg te hervormen in de richting van 'zorgteams', rondom de patiënt. "Maar dan moeten er wel een aantal voorwaarden worden vervuld en barrières worden opgeheven om onderlinge samenwerking tussen zelfstandige zorgverstrekkers binnen multidisciplinaire teams te vergemakkelijken", benadrukt secretaris-generaal Jan Sap, namens het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ) binnen de Federatie Vrije Beroepen.
 

Lees meer: FVB positief over eerstelijnszorg via multidisciplinaire zorgteams, maar... "Barrières moeten...

Maart is #blauweapotheek

In het kader van de internationale darmkankermaand lanceert de vzw Stop Darmkanker in samenwerking met het Vlaams ApothekersNetwerk de sensibiliseringscampagne #blauweapotheek. Uw steentje bijdragen kan door de aankoop van een sensibiliseringspakket boordevol nuttige informatie en tools om uw patiënten te informeren over (de vroegtijdige opsporing van) darmkanker. Lees er meer over in onze nieuwsbrief.

Lees meer: Maart is #blauweapotheek

Farmaceutische zorg voor personen met dementie

Het expertisecentrum Dementie Vlaanderen start, samen met de provincie Antwerpen, een proefproject op: 'Farmaceutische zorg voor personen met dementie', een primeur in Europa!

 

Debat 30 maart: Apothekers aan het woord

Hoe staan zorgverleners ten opzichte van de uitdagingen in de zorgsector? Welke hervormingen zijn voor hen aan de orde? Hoe zien ze hun beroep evolueren in de toekomst? De Onafhankelijke Ziekenfondsen laten de verschillende beroepsgroepen uit de gezondheidszorg aan het woord in een nieuwe debattenreeks. Na een succesvolle eerste editie met de vroedvrouwen zijn nu de apothekers aan de beurt. Ze doen hun visie op het beroep uit de doeken en gaan daarover het gesprek aan met andere actoren uit de gezondheidszorg. Het debat gaat door op 30 maart, lees verder over hoe u zich kan inschrijven.
 
 

Lees meer: Debat 30 maart: Apothekers aan het woord

Eénlijn infosessies: het elektronisch voorschrift van V tot A

Eénlijn.be organiseert nieuwe infosessies over het elektronisch voorschrift van V tot A, van voorschrijven tot afleveren. Tijdens deze lessen wordt het volledige proces in Farmad Twin (voor apothekers) en in CareConnect (voor huisartsen) getoond. Het grote voordeel van deze multidisciplinaire aanpak is het inzicht krijgen in elkaars werk en de nodige aandachtspunten onder de loep nemen. Inschrijven? Klik hier.

 

Lees meer: Eénlijn infosessies: het elektronisch voorschrift van V tot A