VITALINK pilootprojecten rond medicatieschema

In november 2012 zullen 4 pilootprojecten in Aalst, Limburg, Turnhout en Zenneland als eersten aan de slag gaan met Vitalink, het elektronisch platform voor het delen van zorg- en welzijnsgegevens. Samenwerkingsverbanden van huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, verzorgers en softwarebedrijven werden geselecteerd om Vitalink uit te testen in de praktijk. De pilootgroepen starten in mei met de voorbereidingen binnen hun project en met de aanpassing van de bestaande software. “De eerste pilootprojecten zullen zich concreet toeleggen op het delen van medicatiegegevens, op voorwaarde dat de patiënt zijn toestemming geeft”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Vitalink gaat over veel meer dan gegevens delen. Vitalink gaat over betere samenwerking en betere organisatie, over veiligheid en over nieuwe evoluties, over rechten van de patiënt en over mogelijkheden voor de zorgverlener. En uiteindelijk gaat Vitalink altijd over betere zorg voor iedereen.  Iets van vitaal belang. Als bijlage vindt u het persbericht. Meer info over de pilootprojecten vindt u op de website van de minister.

De bestuursleden aan het woord

Het Vlaams ApothekersNetwerk, VAN, werd vorig jaar in het leven geroepen door de Vlaamse beroepsverenigingen. Wat wil uw beroepsvereniging met VAN realiseren en hoe zal men dit aanpakken? Wat zijn de plannen? en waarom was er nood aan dit netwerk? We vragen het aan de bestuursleden van VAN.

VAN opiniestuk

De Vlaamse Apotheker in een (e) zorgzaam Vlaanderen?

"Minister Vandeurzen ijvert voor een zorgzaam Vlaanderen. Apothekers zijn een onmisbare schakel. Speciale aandacht gaat naar de uitwisseling van gegevens. Dat gebeurt uiteraard met respect voor de privacy van de patiënt. Op het niveau van de eerste lijn is Vitalink in ontwikkeling. Vitalink is een platform voor elektronische gegevensdeling tussen verschillende zorg- en welzijnsactoren. Het wil een vlotte samenwerking tussen zorgverleners ondersteunen en stimuleren. Het ultieme doel is ervoor te zorgen dat de patiënt de best mogelijke zorg krijgt, waar hij ook verblijft. Vandaag wordt met dit platform proefgedraaid bij huisartsen, apothekers en thuisverpleegkundigen. Later wordt het uitgebreid naar andere zorgverstrekkers."

Lees meer: VAN opiniestuk

Pagina 44 van 44