NIEUWSBRIEF - LEIFplan brochure

Nieuw: LEIFplan brochure

Kiezen voor een waardig leven(seinde)

Je lot voor 100% bepalen is onmogelijk, maar via de juiste documenten kan je wel zelf beslissen over je levenseinde in bepaalde situaties. Omdat dit geen gemakkelijke materie is besloot LEIF samen met de FOD Volksgezondheid en de Koning Boudewijn-stichting en met steun van minister Maggie De Block het nieuwe LEIFplan samen te stellen waarin je 2 onderdelen kan vinden: ‘De voorafgaande wilsverklaringen’, dat alle wilsverklaringen bevat en goedgekeurd werd door de juristen van de FOD Volksgezondheid, en ‘Wegwijs in voorafgaande zorgplanning’.

Lees meer: NIEUWSBRIEF - LEIFplan brochure

Eerste cijfers over de lancering van farmacontingentering.be

In de maandelijkse nieuwsbrief van Farma vzw richten we de focus op enkele initiatieven waarbij de organisatoren van Pharmanology/Farmabeurs al dan niet rechtstreeks betrokken zijn. In deze editie lichten we een tipje van de sluier over de vierde ‘Top van de apotheker’ en gaan we verder in op de recent vernieuwde website van ‘Farmacontingentering’. Lees er hier meer over.

 

Lees meer: Eerste cijfers over de lancering van farmacontingentering.be

PERSBERICHT Vlaanderen wapent zich tegen de pneumokok

Sinds september van vorig jaar, hebben de Vlaamse apothekers actief mee de bevolking gesensibiliseerd over de vaccinaties voor pneumokokken. En deze sensibilisatiecampagne heeft zijn vruchten afgeworpen! Veel meer risicopatiënten lieten zich vaccineren, met in november een piek van 170% extra vaccinaties ten opzichte van vorig jaar. 

Graag meer weten? Klik dan hier voor het volledige persbericht.

 

Euromelanoma - Red het vel van je patiënt!

Het Vlaams Apothekers Netwerk ondersteunt mee de internationale campagne van Euromelanoma. En deze campagne is broodnodig: nog steeds sterft elke 54 minuten iemand aan huidkanker. Met de campagne Skin Memories spoort Euromelanoma het publiek aan om op een laagdrempelige manier en met een tool die we dagelijks gebruiken, zijn of haar huid na te kijken op afwijkende moedervlekjes. De acties is simpel: haal de Euromelanoma-sticker af in je apotheek, plak de sticker op je moedervlak, post een foto op Facebook en een jaar later wordt je automatisch herinnerd  aan een nieuwe check! 

Hier kan je de brief terugvinden die de apothekers toegestuurd krijgen bij het Euromelanoma-pakket.

Vernieuwde website farmacontingentering.be

Farma vzw kennen we als de organisator van de tweejaarlijkse ‘Pharmanology’ beurs. Maar de voorbije decennia is Farma vzw uitgegroeid met een aanbod dat de organisatie van de beurs overstijgt. In nauwe samenwerking met complementaire partners als VAN en IPSA wil Farma vzw producten en diensten ontwikkelen die de problemen van de apotheker verhelpen en een toegevoegde waarde scheppen, zoals Farma Compendium Plus, het boek ‘Zelfzorgadvies in de apotheek’, de VAN Top etc. Farma vzw financiert daarenboven al enkele jaren de website waar gecontingenteerde producten worden besteld. Die site was toe aan een grondige update en de nieuwe versie zal beschikbaar zijn vanaf 21 april. Lees er hier meer over.
 
 

Lees meer: Vernieuwde website farmacontingentering.be